İZCİ OYUNLARI
İZCİ OYUNLARI
bppaint.jpg
İzcilik örgütlendirilmiş bir oyundur.
Baden POWELL
İZCİ OYUNLARI
Bu konuda izciliğin kurucusu Baden POWELL İzcilik örgütlendirilmiş bir oyundur der.
Bu sözden şöyle bir anlam çıkar; çocuk veya gençlerin yetişmesinde önemli bir etken olan izcilik oyun biçiminde olup, aslında bir eğitim yoludur. İşte izcilik çalışmaları içinde oynanan oyunlarda kişinin bedensel, ruhsal ve fiziksel açıdan gelişmesine yardımcı olur.
OYUN
Oyun, enerji fazlasını atma, benzetmece içgüdüsünü doyurma, bir gevşeme ihtiyacını tatmin etme, hayatın ondan talep edeceği ciddi faaliyetlere hazırlık antrenmanı, insanın benliğine sahip çıkmasını sağlama, egemenlik kurma arzusu, yarışma arzusunu giderme veya oyun, zararlı eğilimlerde masum bir şekilde kurtulma yolu, gerçek hayatta gerçekleştirilmesi imkansız arzuların bir bulmaca aracılığıyla yatıştırılması ve böylece kişisel benlik duygularının korunmasının sağlanması şeklinde bir çok anlamlar verilerek ifade edilmektedir . Bütün bu tanımların ortak noktası ise; oyunun oyun olmayan başka bir şey karşısında ortaya çıktığı ve bazı biyolojik beklentilere cevap vermesi oluşturmaktadır.          ( Huizinga, 1995 , s.17-18; And , 1974 , s.14 )
Oyun açık veya kapalı alanlar gibi her türlü mekanda uygulanabilirliği , araçlı - araçsız bireysel-grupsal, müzikli-müziksiz, sert-yumuşak, yarışmalı, yarışmasız şekilleriyle aktif veya pasif gerçekleştirilebilen çeşitliliğiyle önemli bir boş zaman değerlendirme etkinliği görünümündedir.
Huizinga Oyun bir şey için mücadeledir; veya ;bir şeyin temsilcisidir; şeklinde iki esasa indirmektedir. Salzmann; Oyun çocuğu lidere bağlayan bir zincirdir.
Salzmann; Kim ki çocuklarla oynamayı bilmiyor ; ve bu eğlencelerin kendi haysiyetinin aşağısında olduğuna kanidir , o zat mürebbi olmamalıdır;
Lahn, Oyunlar, jimnastiğin esas bölümlerinden sayılır. Oyunsuz jimnastik olmaz.
J. J. Rousseau ise olaya daha detaylı bakmaktadır: Çocuğun bedenini daima işletiniz; onu akıllı, muhakemeli yapmak istiyorsanız, bedenen güçlü ve salim yapmak lazımdır. Çocuk çalışsın, koşsun, bağırsın, daima harekette bulunsun; vücutça dinç bir adam olsun, sonra fikren de dinç olur.
Fenelon ise eğitim açısından önemine değinir: Ben, birçok çocuklar gördüm ki okumayı oyunla öğrenmişlerdir.
Eflatun ( Platon ) ;Çocuk, oyunla büyümelidir der.
Oyunun önemi gelecektedir; oyun, çocuğun ileride ne olacağını gösterir.
Baden-Powell: İzcilik örgütlenmiş bir oyundur.
 
 
Küçük İzcilikte Oyunun Yeri ve Önemi
Oyun bir eğitim yoludur. izciliğin kuramsal ve uygulamalı çalışmaları yanında oyunlara da yer verilmelidir. Oynatacağımız her oyun eğitsel bir amaç taşımalıdır. Aynı oyun tekrar tekrar oynatılmaz. Aksi takdirde bu yaştaki çocuğu oyundan soğutmuş olur. Aynı zamanda, oyun, güzelliğinden ve eğitsel ağırlığından uzaklaşmış olur.
Oyunlar çocuğun biriken enerjisini değerlendirmeye, bu enerjiyi eğitsel biçimde boşaltmaya yarar. Bu özelliğinden yararlanarak, izcisini daha iyi tanımasına fırsat doğar.
Oyun Çocuklara;
1- Kurallara uymayı.
2- Yardımlaşmayı.
3- Saygılı olmayı.
4- Kaynaşmayı.
5- Kırıcılığı yok etmeyi.
6- Kişi haklarına saygılı olmayı.
7- Tertip, düzen ve temizliği.
8- Bedensel, ruhsal,sosyal yönden gelişmesini sağlar.
Oyunun bu yaştaki çocuklar üzerinde sayılmayacak kadar güzel etkileri olduğu bilincinden hareketle, Küme başının çok aktif olması gerekir.
 
Küçük İzcilikte Oyunlar:
1-Dikkat,
2- Test,
3- Dinlenme,
4- Öbek yarışmaları,
5- Kümece oynanan oyunlar,
6- Müzikli oyunlar,
7- Mahalli halk oyunları,
8- Monologlar,
9- Kim oyunları.
10- Stafetler (engelli) yarışmalar.
11- Dinlendirici oyunlar.
12- Test oyunları (düğüm yarışmaları).
13- Arazi oyunlar (Hazine bulma). Vb. gibi.
Tüm bu güzellikleri yanında oyunlar; eğitici ve kurallarına uyulmadan oynanmaya başlanırsa, istemediğimiz sonuçlar çıkabilir. İşin bu yanını da göz önünde bulundurmak küme başına düşen en önemli görevlerden biridir.
 
 
Oyun Küçük İzcilik Çağındaki Çocuklara Neler Kazandırır?
 

1- Bedeni kabiliyetlerini arttırır, neşeli olmalarını sağlar.
2- Çabuk karar verme yeteneğini geliştirir.
3- Kendi kendisini idare etmesini sağlar.
4- Sebat etmeyi, disiplinli olmayı sağlar.
5- Arkadaşlarına yardım etmeyi sağlar.
6- Oyun kurallarına uymakla, kurallara uymayı, itaatli olmayı sağlar.
7- Uygulamalı çalışmalar için kolaylık sağlar.
8- Çalışmaların önemini arttırır.
9- Çalışmaları cazip hale getirir.
10- İzciler arasında birlik ve beraberlik ruhunu kazandırır.
11- Temiz bir rekabet kazandırır.
12- Fiziki kondisyonu arttırır.
13- Neşe ve eğlenceyi temin eder.
14- Karakter oluşumunda sonsuz yarar sağlar.
15- Cesaret ve moral verir.
16- Tatbiki ve pratik bilgileri arttırır.
17- Bedensel ruhsal gelişimi sağlar.
18- İzcinin deşarj olmasını sağlar.
19- Kanalize etme. (İstenilen yöne sokma.)
20- Taşkınlıkları önler.
21- Eğitime hizmet eden en büyük etkendir.
 

Oyun Oynarken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
 

*- Oyun gelişi güzel olmamalı, oynatılmamalıdır.
*- Oynatılacak oyun daha önceden seçilmelidir.
*- Oyun yerinin seçimine dikkat edilmelidir.
*- Oynatılacak oyun, çocuk için ağır olmamalı, tatbiki kolay basit kurallı ve cazip olmalıdır.
*- Çocuk oyunu bırakmadan lider bıraktırmalıdır.
*- Oyunda disiplin olmalıdır.
*- Oyunda hile olmamalıdır.
*- Oyunlar kazanmak hırsı ile oynatılmamalıdır.
*- Daha önceden oynanan oyunlar değişik şekilde oynatılmalıdır.
*- Oyun bittikten sonra çocuklar iştahsız bir şekilde ayrılıyorsa yeniden hareketli ve kaynaştırıcı bir oyun oynatılmalıdır.
*- Oyundan beklediğimiz eğitsel sonucu alabilmek için, oyunların en ince ayrıntılarını düşünmek ve hazırlamak zorundayız.
*- Liderin oyun dağarcığı zengin olmalı.
 
 
Oyunlarda Genel Kurallar
 

1- Oyunda disiplin olmalıdır.
2- Hile yapılmamalıdır.
3- Sadece kazanma hırsı ile oynanmamalıdır.
4- Eğlendirici olmalıdır.
5- Oyun yarıda bırakılmamalıdır, sonuç alınmalıdır.
6- Gerektiğinde ödüllendirilmelidir.
Oyun Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
1- Oyunun amacı.
2- Oyuncuların yaş ve özellikleri.
3- Oyuncu grubunun cinsiyeti.
4- Çevresel koşullar.
5- Oyuncu sayısı.
6- Oyun süresi.

Ayrıca;
1- Hangi oyunu oynatacağı.
2- Oyunla ilgili bilgiler verilmeli.
3- Ne gibi malzeme gerekli olduğu belirlenmeli ve hazırlanmalı.
4- Nasıl bir ortamda oynanacağı tespit edilmeli.
5-Takımlar denk kuvvette olup olmadıkları tespit edilmelidir.
Oyunlar, temel şekilleri içinde bütün çocuklar tarafından bilinçli bir şekilde oynanabilecek duruma gelinceye kadar tekrarlanmalı, gelecek derste değişiklik yapılarak tekrar edildikten sonra, zorlaştırılıp sağlamlaştırılır. Tabii bu andan itibaren, seçilmiş olan oyun anlamını kaybetmiş oluyor. Örneğin: sıralamak;
Temel dizilişlerde bulunan gruplar komutla birlikte birbirlerine dokunmaksızın oyun sahasına koşarlar. Düdük veya el çırpma ile herkes gruplarına koşarak yerlerini alır. Hangi grup arka arkaya düzenli bir şekilde yer alacak?
Değişik olanaklar:
*- Çıkış yerlerindeki şekil değiştirilir.(Grup, çizgi, daire)
*- Çıkış yeri değiştirilir. (Banklar, minderler...)
*- Çıkış dizilişi değiştirilir. (Ayakta, çömelik, oturmuş, sırt üstü)
 

Öğrenci Oyunlarında Ceza
 
Öğrenci oyunlarından sonra verilecek cezalar amaç değil, oyuna heyecan vermek, disiplini sağlamak, öğrenciye başarı, galibiyet zevkini tattırmak için birlikte kararlaştırılıp kullanılacak bir sembolden ibarettir. Çoğu zaman oyun neşeli, zevk içinde oynanıp bitirildikten sonra,cezası baştan saptanmış olsa dahi öğrencilerden ;Affedelim! teklifi gelir.
Cezaların eğitsel değer taşımasına, elde edilen haz ve neşeyi yitirmemesine, nihayet öğrencinin bedensel, ruhsal ve ahlaksal gelişimlerine kötü bir etkide bulunmamasına çok dikkat edilmelidir. Ceza, adil olmalı. Kişiye, bedene, çevreye zararlı olmamalıdır.
Cezaların komik, neşe saçacak, eğlendirecek nitelikte olması gerekir. Zira, hiçbir kimse, bir yetersizliğinden, dikkatsizliğinden ötürü sınıf toplumu, hele öğretmeni önünde cezalanmak için oyun oynamaz. eğer oyuna başlamadan, sonunda şu ağır ceza verilecek diyelim, hiçbir öğrencide değil neşe, sevinç kalması, oyuna katılmak isteği bile kalmaz. Bazen öğrencilerde muziplik olsun, bana ceza verilsin, diye oyun kuralları dışına çıkma görülürse de bu, pek azdır. Bunlar cezadan ziyade, uyarılarla oyuna uydurulması, hatta gerekirse yoksun edilmesi gerekir.
Oyun sonlarında daima ceza değil, ödüllendirmek de istenir. Takım veya birey takdir edilecek bir başarı kazanmışsa, esirgenmemeli, zamanında bizzat öğretmen tarafından değerlendirilmeli, sınıfa duyurulmalı, değerlendirmeye iştirak ettirmeli. Bu, genellikle alkışla olur. Bazen de izci çalışmalarında uygulanan aşağıdaki sınıfça değerlendirme şekli kullanılabilir.
 
4flow.gif
Bravo Çekme
 
Öğrenciler, oyun oynadıkları biçimde kalırlar. Öğretmen, şu takıma veya falan arkadaşınıza, Bravo! deyince, tüm öğrenciler:
Bellerini hafif öne bükülerek, sağ kollarıyla, sağdan sola doğru, önlerinde yarım daire çizerler ve her çizişte de, hep bir ağızdan,uzun uzun: Bravo!.. Bravo !.. Bravo derler, sonra üç defa gene bellerini bükerek ellerini çabuk çabuk dizlerine vururlar ve her vuruşta da,Bravo!.. Bravo !.. Bravo!. derler.
 

Oyun Sonlarında Verilecek Eğitsel Cezalardan Birkaç Örnek:
 

1- İnsan veya hayvan taklitleri.
2- Şiir, masal, fıkra, şarkı söylemek.
3- Kısa mesafeli yürüyüş ve koşular.
4- Sınıfı, bahçeyi temizlemek, sulamak.
5- Bahçedeki çiçekleri, fidanları sulamak.
6- Sınıf kitaplığından okunan bir hikaye kitabını anlatmak, eğitsel sonuç çıkarmak.
7- El öptürmek.
8- İçecek su getirtmek.
9- Tek ayaktayken ayakkabı çıkarmak,giymek.
10- Ayna olmak: Cezalı, istenilen komiklere gönderilir üç arkadaşının önlerine gider, onlar ne yaparlarsa, aynen tekrar eder.
11-Musluk olmak: Oyunu kazanan öğrenci veya öğretmen, cezalıyı yanına çağırır ve şöyle der:
 
-Dün evimizde sular kesilmiş, haberim yoktu, musluğu açtım, ileri, geri çevirdim (böyle derken, cezalının burnunu tutar, sağa sola oynatır) su akmıyor. Öteki musluğa gittim (kulağını tutar) onu da çevirdim (sağa sola büker) su gene akmıyor. (akmıyor değil mi? diye sınıf öğrencilerine tutuğu kulağı gösterir.) Her halde ana musluk bozulmuştur, dedim ve ona gittim (başını tutar cezalının) onu da sağa, sola çevirdim, nafile, o da akmadı.... Der ve bırakır.
Oyun sonu, verilecek bu cezalar daha da çoğaltılabilir. Yukarıda da ifade edildiği gibi cezalar, öğrenci kişiliğini sınıf toplumu önünde yitirmemeli, verilen cezayı öğrenci gerçekten bilmiyor ve yapamayacaksa, mutlaka değiştirmeli, hatta yapabileceğini istemeli. Ceza kurallarından birisi de, cezada adil olmaktır. Farklı davranışlardan kaçınılmalıdır.
En önemli hususlardan birisi de; cezanın, oyunun neşeli, disiplinli ve güzel olması için kendileri tarafından ortaya konulduğunu öğrencilere açıklamalı, gereğine inandırmalıdır.
Oyunlardan Örnekler:
 
VANİ KUNİ
Vani kuni çauuuuu, vaani,
Vani kuni çauuuuu, vaani,
Avvavvav çeka rekka reyya,
Avvavvav çeka rekka reyya,
Auuuuu
Atemiçiki, huuuuu
Bu oyun oynanırken yukarıdaki şarkıya eşlik edilir.
Şarkının ilk bölümünde eller ilk önce kendi dizinize, sonra sol eliniz kendi sağ dizinize, sağ eliniz yanınızdakinin sol dizine vurulur, sonra kendi dizinize, sonra sağ eliniz kendi sol dizinize, sol eliniz yanınızdakinin sağ dizine vurulur. Bu hareketler şarkı bitene kadar tekrarlanır.
Şarkının ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümlerindeki hareketler oyun oynanırken liderleriniz tarafından anlatılacaktır.
 
MAVİŞ
Maviş sevgilim, mavişciğim
Söyle ne zaman beraberiz,
Pazartesi,
Ah çabucak gelse pazartesi,
Ve ben mavişle beraberim,
Mavişciğim.
Maviş sevgilim, mavişçiğim
Söyle ne zaman beraberiz,
Salı günü,
Ah çabucak gelse pazartesi, salı günü,
Ve ben mavişle beraberim,
Mavişçiğim.
Maviş sevgilim, mavişçiğim
Söyle ne zaman beraberiz,
Çarşamba,
Ah çabucak gelse pazartesi, salı günü, çarşamba,
Ve ben mavişle beraberim,
Mavişçiğim.
Maviş sevgilim, mavişçiğim
Söyle ne zaman beraberiz,
Perşembe,
Ah çabucak gelse pazartesi, salı günü, çarşamba, perşembe,
Ve ben mavişle beraberim,
Mavişçiğim.
Maviş sevgilim, mavişçiğim
Söyle ne zaman beraberiz,
Cuma günü,
Ah çabucak gelse pazartesi, salı günü, çarşamba, perşembe, cuma günü,
Ve ben mavişle beraberim,
Mavişçiğim.
Maviş sevgilim, mavişçiğim
Söyle ne zaman beraberiz,
Cumartesi,
Ah çabucak gelse pazartesi, salı günü, çarşamba, perşembe, cuma günü, cumartesi,
Ve ben mavişle beraberim,
Mavişçiğim.
Maviş sevgilim, mavişçiğim
Söyle ne zaman beraberiz,
Pazar günü,
Ah çabucak gelse pazartesi, salı günü, çarşamba, perşembe, cuma günü, cumartesi, pazar günü
Ve ben mavişle beraberim,
Mavişçiğim.
Bu şarkı söylenirken haftanın günleri ve maviş duyulduğu anda yere eğilip kalkılır.
Telgraf Oyunu
Oyunu yöneten kişi oynanacak oyun hakkında bilgi verir ve oyunun kurallarını açıklar.
Oynanışı: Yönetici, bir telgraf yazılacağını, bu telgrafın belirtilen sayıdan az olamayacağını, gönderenin ve alıcısının adresinin de olacağını belirtir. Her kelimenin mutlaka verilen harf ile başlanacağı söylenir ve belli bir süre verilir. Öğrenciler telgrafı yazdıktan sonra değerlendirme yapılır.
Uzun Kuyruk Yarışı
Bir grup öğrenciye birer adet beyaz dosya kağıdı dağıtılır. En uzun kuyruğu en önce kim yapabileceği yarış sonunda belli olur. Belirli bir süre verilmelidir. (1 dakika gibi)
Dikkat Oyunu
Ayrı bir yere (öğrencilerin göremeyeceği bir yere) değişik eşyalar konur. Bıçak, çatal, rozet, tebeşir, ayna, toplu iğne, bant, aspirin, kilit, anahtarlık vb. gibi. Bunların sayısı öğrencilerin yaşına göre değişebilir. Öğrenciler gruplara ayrılarak, gruplar sıra ile eşyaların olduğu bölüme gelirler. Eşyaların neler olduğunu dikkatlice incelerler. Gördüklerini belirli bir sürede (1-2 dakikada) yazmaları söylenir. Süre bitiminde değerlendirme yapılır.
Kara-Deniz-Ada Oyunu
Ortaya iç içe üç daire çizilir. Dairelerin içine Kara, deniz ve ada yazılır. Dairelerin dışında durulur. Oyunu yöneten kişi ne derse o yapılır. Örneğin DENİZ dediğinde deniz yazan yere, kara dediğinde KARA yazan yere, ada dediğinde ADA yazan yere sıçrarlar. Yönetici öğrencileri yanıltmaya çalışır. Örneğin kara deyip deniz yazan yere sıçrayabilir.Yanılan öğrenciler oyundan çıkarılır.
Doğruluk Oyunu
Kovaya veya sepete 50-60 tane kozalak vb. gibi (lider tarafından sayı bilinmelidir.) koyulur. Her obaya kovadan atılan kozalakları toplamasını ve her obanın ne kadar topladığını sayması söylenir. Topladıklarını geri koymak kaydıyla 250 tane atıyoruz. Sayı söyleyin diyoruz. Obalar söylerler. Toplamı hesap edilir. 250 den fazlaysa doğru söyleyin diyoruz ve doğruyu söylemeleri sağlanır.
Horoz Oyunu
Lider iki kişiyi çağırır. Biri beyaz, diğeri başka bir renk olan iki mendili, çağrılan kişilerin görmeleri engellenerek arkalarına iğnelenir. Birbirlerinin arkasında hangi renk mendil olduğu buldurulmaya çalıştırılır. Kendi arkasındaki mendili arkadaşına göstertmemeye çalışır. İlk bilen oyunda kalır, bilemeyen oyundan çıkar ve yerine yeni oyuncu alınır. Oyun aynı şekilde devam eder.
Şöyle Böyle Oyunu
Bir izci, oyun alanının ortasına çıkar, elleriyle çeşitli değişik işaretler yapar. Başının, vücudunun kısımlarını gösterir ve her yeni hareketinde: Şöyle veya Böyle! der. Şöyle derken aynı işareti yapan izciler oyundan çıkar. Böyle derken yapan izciler çıkmaz. Hiç birini yapmayan da oyundan çıkar. Üç kişi kalıncaya dek oyuna devam edilir.
Dilekler:
1- Gürültüyü önlemek için, yanlış yapan izciler kendiliğinden çıkmaları aşılanmalı.
2- Alıştırıldıktan sonra bir izcinin yönetmesi, liderin gözcülük yapması yararlı olur.
Tilkinin Kuyruğu
Sınıfın tahtasına kabataslak bir tilki resmi çizilir, kuyruğu çizilmez. Ebe, işaret edilen yerden gözü bağlı olarak (4-5 adım uzaktan) tahtaya gider ve kuyruğu çizer. İstenen biçimde çizen izci alkışlanır. Çizemeyen izci de yalnız işaret parmağı vurularak, sınıfça sessizce alkışlanır.
Dilekler:
Kuyruğu çizen izci, üzerine adını yazarsa, en yaklaşık çizebilen de ayrılmış, mukayese edilmiş olur.
İğne-İplik Oyunu
İki grup halinde oynanacağı gibi, kümeler arası da oynanabilir. Küme veya gruplardaki izci sayıları eşitlenir. Her kümeye bir dikiş iğnesi ve bir de iplik verilir. İzcilere oynama sırasını tanıtmak için birden başlayarak sayı saydırılır veya elle sıra gösterilir. Bir numaralı izciler liderin, Başla! işaretiyle ipliği iğneye geçirirler, iki numaralı izciler gelir ipliği iğneden çıkarır, üç numaralı izciler gelir, ipliği iğneye takar ve oyun böylece devam eder. Grupların en son izcileri iğne ve ipliği lidere getirirler. İlk getiren grup, yarışmayı kazanır.
Dilekler:
1- İpliği takan veya çıkaranlar belli bir yere gelip, herkesin gözü önünde çalışmalıdır.
2- Her grubun başına bir başkan konması yararlı olur.
 
Meşhur Adamlar
İzciler defter ve kalemlerini hazırlar ve lideri beklerler. Lider veya oyunu idare eden:
Hangi harfi söylersem,o harfle başlayan ünlü kişilerin adlarını yazacaksınız... der ve bir harf söyler. Belli bir zaman sonra siyasette, bilimde, tarihte, futbolda, müzikte vb. ün yapmış adamlardan en fazla isim yazan izci, oyunu kazanır.
Dilekler:
1- Konu, küme seviyesine göre değişik alınabilir. İllerimizin yazılması, dağlarımızın yazılması, nehirlerimizin yazılması vb. istenebilir.
2- Verilen süre bitince mutlaka tümüne kalemler bıraktırılmalı, hatta dirsekleri sırada olmak şartıyla havada da tutturulabilir.
Bir Dakikalık Hatip
Ebeye bir konu verilir ve bir dakikada bunun hakkında sınıfa bilgi vermesi, tanıtması istenir .En güzel konuşan,anlatan ünitece seçilir.
Yiyecek Yedirme Oyunu
Her oba birer takım olur. Obadaki bütün izcilerin gözleri bir kumaş veya fular ile sıkıca kapatılır. Beslenecek bebek (ki oda obanın bir ferdidir) takımların bulunduğu yerden uzak bir yerde bekler. 1. Yarışmacı elinde bir kaşık (içinde reçel veya yoğurt bulunabilir) ile besleyeceği bebeğe doğru yürümeye çalışır. Önemli olan bu bebeğin ağzını tam bulup hiç dökmeden onu beslemektir. Hangi takım bu işi başarırsa o birinci olur.
Tehdit Edilen Kamp
İzcilerin yarısı ormanın içinde kamp kurarlar. Kamp yeri renkli flama veya yığılmış arka çantaları veyahut buna benzer şeyler ile temsil edilir. İzciler kamptan takriben 100 m. uzakta 50 m. aralıkla çepeçevre yer alırlar. İzcilerin yarısı bu postalar arasından geçerek kamp yerine gelmeye çalışırlar. Kamp yerini müdafaa eden izciler kampa 100 metreden yakına yaklaşamazlar. Kampı tehdit eden izcileri ancak bu mesafenin dışında vurabilirler.
Hayat şeridi koparılan izci oyun harici olur. Kampı müdafaa edenlere şerit yoktur.
Dikkat Edilecek Noktalar:
Hücum edenler 20-30 metreye kadar gayet dikkatli yanaşmalı ve ondan sonra çabuk koşarak yarmaya çalışmalıdır. İlk üç kişi beraber hücum ederek biri yakalanırsa diğeri kamp yerine gidebilmelidir.
Bayrak Zaptetmek
Oyun Müddeti: Oyuna katılacak izcilerin sayısına göre yaklaşık 2-3 saattir.
Sınırları belli olan ormanlık bir araziye biri beyaz biri kırmızı iki, bayrak dikilmiştir. İzciler iki gruba ayrılır. (Sol kolları üzerine beyaz ve kırmızı yün ipliği bağlanarak birbirlerinden ayrılırlar.) Bunların ödevi oyun sahasının muhtelif taraflarında ormanlık içine girerek bayrağı aramaktır. Her grup kendi bayrağını bulmak ve düşmanın hücumlarından korumak mecburiyetindedir. Diğer grubun bayrağını bulmak on sayı kazandırır. Eğer hasım bayrağı oyun sonuna kadar müdafaa edilirse 20 puan kazanılır.
Oyunun Neticelenmesi: Hayat şeridi mücadelesi ile olur. (Kolundaki yün ipliği kopan izci yakalanmış sayılır.)
Dikkat Edilecek Noktalar: Her iki grup küçük kısımlara ayrılır. Bunlardan bir kısmı oyun sahasına bayrağı aramaya giderler. Eğer bir grup tarafından her bir grup tarafından her iki bayrak da bulunursa görülmeyecek bir yere gizlenir ve burada müdafaa ederler.
Baskın
Oyun Müddeti: 1/2-1 saattir.
İzcilerin yarısı A noktasından B noktasına yürürler. Diğer yarısı yürüyen izcilere baskın ödevi almışlardır. Yol ormandan ve görünmeyen bir araziden geçer. Netice hayat şeridi mücadelesi ile belli olur.
Dikkat Edilecek Noktalar: Yürüyüş yapan izciler ileri sürülmüş gözcülerle emniyeti temin ederler. Ve karşı tarafın bütün hilelerini meydana çıkarırlar. Bu suretle pusuya düşmezler. Arka taraflardan giderek diğer gruba baskın yaparlar.
Karşıda Ayı Var
En az altı kişi yan yana dizilir. Birinci olan oyunu yönetir. Sorar; Karşıda ayı var; der . İkinci kişi; Hani nerede; der ve birincinin yaptığı hareketi yapar. Oyun aynı şekilde altı kişinin hareketleri yapması ile devam eder.. Sonunda hepsi tek ayak üstünde kalır ve birinci hepsini birden itekleyerek düşürür.
Şişe Oyunu
Ortaya aralıklı dört veya beş şişe konur ve bir kişinin gözleri bağlanır ve şişelerin üzerinden atlaması söylenir. Bu esnada şişeler kaldırılır ve atlayan kişiye dikkat diye komut verilir.
İp Oyunu
Öğrencilerin bellerine ip bağlanır, iplerin uçlarına da kalem bağlanır. Şişelerin içine kalemleri geçirmeleri söylenir.
Sırta Su Koyma
İçi su dolu bir bardak, bir kişi eğrilttirilerek sırtına konur. Su bardağını alması istenir.
Rüya Oyunu
Dört beş izci ortaya çıkar. Tek sıra olurlar. Baştaki izci:
-Bir rüya gördüm, biliyor musun, der.
Yanındaki izci:
-Bilmiyorum, der.
Birinci izci:
-Sorsana, der.
Yanındaki izci:
-Ne gördün? der.
Baştaki izci:
-Ayı gördüm, der.
Yanındaki izci:
-Ne yapıyordu? der.
Baştaki izci:
-Böyle yapıyordu, der. Ve sağ ayağını kaldırır.
Aynı şekilde ikinci izci ile üçüncü izci arasında aynı konuşmalar geçer ve ikinci izci de sağ ayağını kaldırır. Oyun tekrar baştaki izciye kadar devam eder Yine baştaki izci ile ikinci izci arasında aynı konuşmalar geçer ve baştaki izci yanındaki izcileri iteleyerek düşürür.

Meyve İsimleri
Dört beş izci tek sıra olurlar ve birbirlerinin kollarına girerler. Lider her izcinin kulağına bir meyve ismi ya da isimler söyler. İsmini söylediğim oturmaya çalışacak der. Diğerleri de oturtmamak için direnecekleri söylenir. Tek tek kulaklarına meyve isimleri söylenir. Lider bağırarak birinin ismini söyler. İsmi söylenen kişi oturmaya çalışır,
diğerleri oturtmak istemezler. Oyun yeniden başlar ve yeniden başka isimler verilir ve aynı şekilde ismi söylenen kişi oturmak ister, diğerleri oturtmaz. Oyun yeniden başlar. Bu kez bütün izcilerin kulağına aynı isimler söylenir. İsmi söylenen izci oturur.

Ayakkabı Bulma Oyunu (Gece oynanması yararlıdır)
İzciler derin kolda iki üç sıra olurlar. Lider tarafından bütün izcilerin ayakkabılarını çıkarıp sağ yanlarına koymaları istenir. Lider izcilerin sola dönüp on adım öne çıkmalarını ister. Bu arada bir başka lider ya da görevlendiren izci ayakkabıları birbirine karıştırıp ayakkabılarının bulunup giyilmesi istenir. Birinci gelen alkışlanır.
 
ORKESTRA ŞEFİ KİM?
Ebe dışarı çıkar. Sınıftaki bir öğrenci şef olur. Şef ne yaparsa herkes onu yapar. Ebe içeri alınır. Ona şefin kim olduğu sorulur. Bulursa alkışlanır.

BEN BİR AYI GÖRDÜM        01dog_ax17z.gif
Altı kişi yan yana dizilir. En öndeki:
-Ben bir ayı gördüm.
-Ne yaptı ne yaptı?
-Böyle yaptı (Eller uzatılır)
-Ben bir ayı gördüm.
-Ne yaptı ne yaptı?
-En öndeki poposunu yanındakine vurur ve en sondaki gafil avlanarak düşürülür.

TIY TIY
Sabahleyin kalktım biy tıy tıy.
Yatağımı yiyoydu kıtıy kıtıy.
Pis tıy tıy.Hain tıy tıy
Yeme yatağımı kıtıy kıtıy
Sabahleyin kalktım iki tıy tıy

Fadime;den faks geldi.
İngiliz,Fransız,Japon ve bir Türk odada sohbet ederken:
İngiliz;e mesaj gelir ve ceketinin kol düğmesinden konuşur. I ; am going to.... vb...
Fransız;a mesaj gelir ve ayakkabısı ile konuşur......vıy vıy...vb...
Japon;a mesaj gelir ve kravat iğnesi ile konuşur...komfi kıritti.....vb....
Temel tuvalete gider.Arkadaşlar ekonomik sebepler yüzünden ağzımla tuvalet efekti yapmak zorundayım.
Faşşş, Fuşşş,foşurtPantolonunun arkasındaki kemere tuvalet kağıdı sıkıştırır.
-Ne oldu Temel Bey:
-Fadime; den faks geldi daaa.

BAYRAK OYUNU
Oyun Süresi bir-bir buçuk saatir.
Birbirinden 500 m. uzakta iki tepe üzerinde birer bayrak vardır. Her bayrağın yanında üç izci bulunur. Bu izciler kendilerinden 500 m. uzakta olan izci kampından tepelere çıkmışlardır. Şimdi bu iki izci grubu birbirleriyle anlaşacaklar ve birleşeceklerdir. Kamp yerindeki diğer izciler bunların birleşmesine engel olacaklardır. Ancak bayrak yanındaki izcileri yakalaya bilmeleri için onların bayrak yerinden 200 m. uzaklaşmış olmaları şarttır.
Dikkat edilecek noktalar: bayrak ile birbirleriyle anlaşarak buluşma noktalarını kararlaştırmalıdırlar. Bu yeri kamptaki izcilere anlatmamak için gayet gizli işaret vermelidirler. Tepeden ayrılırlarken mümkün olduğu kadar görünmemeli, gidecekleri yönü belli etmemeli-dirler.

KUŞATILMIŞ ŞEHİR
Oyun müddeti takriben bir saattir.
Oyun sahası çalılıktır.
Arazide belli bir nokta kırmızı kuvvetler tarafından kuşatılmış- tır. Kırmızı kuvvetler bu noktaya ancak 300 m. kadar yanaşabilmiştir.
Bunun dışında kalan mavi kuvvetler şehir ile anlaşmak maksadı ile 45 postacı çıkarmış ve bu şehre girme emrini vermiştir. Postacılar aldık-ları mektubu kırmızı kuvvetler arasından geçerek arazide gösterilen özel noktaya (ağaç, flama, çadır) götürecektir. Kırmızı kuvvetler şehir ile dışarıdaki kuvvetlerin antlaşmasına mani olacaktır. Yakalanan postacıdan mektup alınır ve esir olarak bağlanır. Postacılardan 1/3 ü başarılı olursa oyunu mavi kuvvetler kazanır.

KAMP SAVUNMASI
İzciler mavi, kırmızı olmak üzere ikiye ayrılır. Her grup iki üç kişilik küçük gruplara ayrılır. Sınırları belirtilmiş bir ormanın her hangi bir yerinde tahkim edilmiş bir kamp vardır. (Takriben 20 m. çapında bir sahaya ağaçlara kağıt yapıştırarak belli edilmiştir.)
Küçük gruplara bölünerek ormanda bulunan kırmızı tarafın izcileri bu kamp yerine 50 m. den daha yakına yanaşamazlar. Mavi taraf izcileri oyun sahası sınırlarında yer alır ve kampa girmeğe çalışırlar.
Dikkat edilecek noktalar: kırmızı taraf grupları mavileri kampa girmeden yakalamaya çalışırlar. Mavi gruplardan biri hiçbir yerden kampa girmek imkanını bulamazlarsa dolaşırlar gösteri hücumu yaparlar.
NEHİR:
Küçük izciler iç içe iki daire olacak şekilde dizilirler yüzleri içeriye dönüktür. İç dairedeki küçük izciler nehirdeki kayalardır.
Lider, << Nehirden yukarı >> dediğinde dış dairedeki küçük izciler yürümeğe başlar << Nehir aşağı >> dediğinde dış dairedeki küçük izciler ters istikamete dönüp yürürler.
Diğer emirler şöyledir;
<< Hızlı akıntı >> -- Küçük izciler aynı istikamete koşarlar
<< Akıntıdan kaçın >> -- Küçük izciler kayaların arasından girip çıkarlar
<< Kızılderililer >> -- Küçük izciler kızılderililer gibi ses çıkarırlar
<< Kıyıya >> -- Küçük izciler aynı yöne koşarlar ve daire-nin etrafında bir tur döndükten sonra eşlerinin önüne geçerek çömelir-ler ; son kalan küçük izci ve eşi oyundan çıkar.

HOPLA ÇÖK
Malzeme: Bir düdük, her küçük izciye 3; er fasulye
Küçük izciler daire şeklinde yürürler. Lider düdük çaldığı zaman yere oturur. En son oturan küçük izci bir fasulye kaybeder bu yürüyüş hoplayarak, sekerek vs. şeklinde olabilir.
Bu oyunun diğer bir şeklide şöyle olabilir.
Lider bir hikaye anlatır. Daha önceden kararlaştırılmış olan kelime geçtiğinde küçük izciler otururlar.

KALEYE HÜCUM
Malzeme: Futbol Topu
Küçük izciler, hücum ve müdafaa takımları olarak ikiye ayrılır-lar müdafaa takım yüzleri dışarı gelecek şekilde daire olurlar. Ve bir kaptan seçerler. Bu, kaptan dairenin içinde durur. Diğer takım bunların etrafına dizilirler topu içine atmaya çalışırlar.
Top dairenin içine girdiği zaman içerde bulunan küçük izci topu dışarı atar.
Ancak topun yere değmesi gerek. Yere değdiği taktirde kale zapt edilmiş olur ve takımlar yer değiştirirler.

İZCİ SÖZÜ YARIŞI:
Malzeme: Her oba için, yeterli ufak kağıt, kalem
Hazırlık: 1-7 ye kadar her oba için hazırlanmış ufak kağıt ve numaralanmış olarak (1-10 arasında)
Her obanın karşısında 1,7 kadar ufak kesilmiş ve üstünde 1-10 kadar numara yazılı kağıtlar rakamlar görünmeyecek şekilde bir yere konur. Oba tek sıralı derin kolda bulunur. Başlama işaretiyle ilk izci koşar, bir kağıt alır. Okur ve kağıdın üstündeki numaraya göre izci türesini kağıda yazar ve sırasına döner. Böylece obadaki izciler oyunu sürdürürler sonunda küçük kağıtlar tasnif edilir. Doğru ve sayısı fazla olan hangi oba ise o kazanır.
SARGI YARIŞI:
Obalar derin kolda dizilirler. Obabaşı obanın önünde obaya karşı durur. Başlama işaretiyle ilk izci kendi fuları ile obabaşının başına, eline ayağına, dirseğiyle vb. yerlerden birine sargı yapar. Hemen yerine koşar. İkinci izci aynı şeyi yapar böylece hangi oba evvel bitirirse o kazanır.
SANDALYEDEN SANDALYEYE:
Obalar derin kolda ve aynı hizada geriye doğru dizilirler. Her obanın önüne iki sandalye 1m. aralıkla yüzleri obaya dönük durumda konur ve ayakları tebeşirle döşemeye işaretlenir. Başlama işaretiyle ilk izciler koşarlar. Birinci sandalyenin etrafında döndükten sonra (8 çizecek şey) yerine gelir ikinci izci koşar. Birinci gelen oba kazanır.
KOVAYA FIRLATMA:
Malzeme: İki tenis topu, plastik kova, bir değnek, tebeşir.
Hazırlık: Salonda (arazide) 150 cm. eninde iki çizgi çizilir. geçilmez nehir.
Bir başka obanın obabaşı, nehrin karşı tarafında yere konmuş bir kova ve elinde bir değnekle durur. İlk izci topu kovaya sokmak için atış yapar. Obabaşı da elindeki değnekle topa mani olmaya çalışır. Bütün oba atış yapar. Obabaşı olduğu yerden adım atamaz ancak bulunduğu yerden müdahale yapabilir. İzciler de nehire giremezler başarılı atış puan getirir. En çok puan alan oba kazanır.

DENGE YARIŞI:

Malzeme: Metal bir tabak içi su dolu.
Oba belli bir mesafede sıralanır. Başlama ve bitiş yerleri çizgi ile belli edilir. Yarışa başlayacak ilk izcinin önünde metal bir tabak içi su dolu vaziyette yerde durur. Başlama işaretiyle izci tabağın içindeki suyu dökmeden yarışı bitirirse o kazanır.
TENEKE POLO
Malzeme: Her oba için bir değnek, bir tane silindir teneke kutu.
Obalar bir çizgiyi gerisinde obabaşı başta olmak üzere derin kolda sıralanır. Teneke kutu sahanın ortasında sonunda ve orta yerde durur. Oba başının sırtına ikinci izci biner ve eline değneği alır. Başlama işaretiyle kutuya kadar gidilir. Değnekle teneke kutu sürülerek başlama çizgisinden döndürülür ve yerine kadar sürülür. Daha sonra kutu eski şekline getirilir.
ÇÖMEL KURTUL
Ebe ayakta kimi görürse onu vurmağa çalışır bunun için ebe ya- nınıza gelirken hemen yere çömelir ebelemekten kurtulursunuz.

İŞTE CİCOZ
Oyunda öbek bir ipten tutarak (ipe yüzük takılır) yüzüğü dolaştırırlar. Ebe kimin elinde yüzüğü bulursa o ebe olur. Oyun böyle devam eder.

ALİKİ DOMİ
(1) Aliki domi; domiki ali (Şekme)
(2) Şık, şık, şemigo, şık, şıkda şemigo (Sağa ; sola bel kıvırmak)
(3) Şık, şık, şemigo, şık, şıkda şemigo (Bel daire çizecek)
Ebe sekerek gider. Kimin önünde durursa oda ebenin yaptığı hareketleri yapar ebenin arkasına takılır. Oyun böyle devam eder.

KELİME BULMA OYUNU
Örnek: Plaj ; aj ile biten kelimeler
Nikelaj ; kamuflaj ; makyaj

BURASI ŞURASI ORASI

Burası deyince ebenin etrafında toplanılır. Şurası denilince başka yere toplanılır. Orası denilince başka bir yere toplanılır.

AHMET NERDESİN
Öbek halka olur. İki ayrı öbekten iki ayrı ebe çıkar. Birinin gözü bağlanır. Gözü bağlanan diğerine Ahmet nerdesin? diyerek yakalama ya çalışır. 2. ebe el çırparak yerini belirtir.

ALİ DİYOR Kİ

Ali ne diyorsa küme fertleri aynı hareketi yapar.

KARIŞIK KELİMELER
Durankucı Kunduracı
Cihanyeme Meyhaneci
Bilalhumeci Muhallebici
Hacımam Hamamcı
Şemibekci İşkembeci
Terimiçik Kiremitçi
Alispeç Salepçi Kılatacno Lokantacı
Samikint Makinist
Tacikıras Sigortacı

 
İZCİ OYUNLARI
YILDIZ RONDU
1.- Büyük halka
2.- Küçük halka
3.- Küçük yıldız
4.- Büyük yıldız
5.- Şemsiye

PARALI STAFET YARIŞI
İkişer kol olunur. Başta duranların ebenin elindeki parayı bulmaya çalışırlar. Eğer para bulunursa gelip arkadaki arkadaşının eline vurur. Bulmazsa buluncaya kadar oyun devam eder önce bitiren oyunu kazanır.

KIRMIZI BEYAZ
Bu oyunda gruplar arka, arkaya oturanlar hangi grubun adı söylenirse onlar diğerini yakalar. Oyuncular bitinceye kadar devam eder.

PEŞİMDEN GEL KARŞIMDAN GEL
Oyuncular daire olur her hangi bir oyuncuya vurur, ya peşimden gel ya karşımdan gel der. Oyuna bu şekilde devam edilir.

ZIP ZILDIR (Deve cüce)
Öğrenciler komutla yatırılıp kaldırılır eğer şaşıran olursa oyundan çıkarılır bir öğrenci kalıncaya kadar devam edilir.

HASAN DEDİ Kİ
Hasan dedi ki: Tüm hareketler Hasan dedi ki cümlesiyle başlar.

YÖNLER

Ortada Lider durur Lider hangi tarafa dönerse gruplarda kendi yönünü bulur oyun böyle devam eder.
 
SIÇRAYAN HALKA

İzciler halka olurlar. Halkanın ortasına bir izci çıkar. Bunun elinde bir ucuna ağırlık bağlanmış bir ip bulunur. (Ağırlık: ayak- kabı, kum torbası vs olabilir.)
İzci ipi çevirmeye başlar ve yavaş, yavaş uzatarak ayaklarına çarptırmaya çalışır. Halkadaki izciler ise ip üzerinden atlayarak kurtulmaya çalışırlar. İpe değen oyuncu oyundan çıkarılır.

HOROZ DÖĞÜŞÜ

Öğrenciler iki gruba ayrılır, gruplar karşılıklı iki sıra haline getirilir. Ayak burunlarında çömelme vaziyeti alırlar. Karşılarında-kinin elleri içine, kendi elleriyle vurarak onun dengesini bozmaya yere oturtmaya, ya da elini yere vurmaya zorlar. Dövüşürken karşı oyuncunun dengesini bozmak için ayağa kalkmadan sağa, sola sıçranabilir.
Yere oturup düşen, ellerini yere değdiren, dayanan oyunu kaybetmiş sayılır. Yananlar bir kenara çekilir, sonunda hangi gruptan çok yanmış varsa o takım oyunu kaybetmiş sayılır.

Dilekler:
Kalabalık sınıflarda disiplinli olması için her gruptan teker, teker alınıp oynatılır, diğer öğrenciler takım tutar, teşyi ederler. Baştan söylenen 3-5 maçtan sonra galip takım ilan edilir. Böyle olunca, takımlara oyuncularını seçip çıkarma fırsatı da verilmiş olur.
İKİ ELLE TAŞIMA:

Obalar bir çizgi üzerinde yer alırlar. Başlama işareti ile obabaşı ve yardımcısı obadaki ve her izciyi iki elle odanın sonuna kadar taşırlar. Taşıma işi bitince odadaki izciler obabaşı ve yardımcısını ellerine bindirerek başlama çizgisine kadar taşırlar. Taşıma işlemini en kısa zamanda tamamlayan oba kazanır.

SOYUNMA YARIŞI:

Obalar bir çizgi gerisinde sırada dururlar. Başlama işaretiyle ilk defa obabaşları ayakkabılarını çıkararak obanın ortasına bırakır. Bunu takiben bütün oba fertleride aynı şekilde ayakkabılarını çıkarırlar. Çıkarma işlemi bittiğinde yeniden giyinerek eski durumuna gelirler. Hangi oba bu işlemleri çabuk bitirirse o birinci olur. Oyunun daha uzun olmasını istiyorsak (fular, kemer, şapka vs.) de çıkarılır.

HIZLA ÇÖK:

Her obabaşı dairedeki obasına koşar ve ikinci izciye dokunur. İzci hemen tek dizi üzerine çöker. Aynı şekilde 3.4.5. ve hepsine değerek bütün obanın sıra ile çökmesini sağlar. Bu süratle hangi oba çabuk çökerse o birinci olur.

GERİYE PAS VER:

Malzeme: Her oba için bir tebeşir ve top.
Her oba önüne 10 m mesafede bir çizgi çizer. Obadaki ilk oyuncu çizgiye topla birlikte ve takımının önündeki iki numaraya atar. İki numara çizgiye gelir üç numaraya atar. Oyun böylece devam eder. Eğer top düşerse o izcinin tekrarlanması ve takımının başındaki yerine gitmesi ve devam etmesi lazımdır.
 
FİNCAN OYUNU
Oyuncu sayısı: 8 ve daha fazla olmalı.
Araç: 10 fincan, bir tepsi ve bir yüzük

Açıklama:

1. Oyuncular iki takıma ayrılırlar ve birerde kaptan seçerler.
2. Yazı; tura atarak yüzüğü saklama hakkını tespit ederler.
3. Saklama hakkını kazanan takımın tümü veya bir iki üyesi diğer takımın göremeyeceği bir yerde (odanın dışında, köşesinde vb.) fincanları tepesinin üzerine ters kapatarak yüzüğü saklar ve dönüp getirir, öbür takımın önüne koyar.
4. Ebe durumunda olan takımdan birisi, ilk açtığı yada en sona bıraktıkları fincandan yüzüğü bulurlarsa, saklama hakkını kazanır.
5. Ebe takım ilk açtığı fincanda yüzüğü bulamayıp da diğerlerinde bulursa, buldukları fincan dahil olmak üzere kapalı kalan fincanların sayısı kadar ceza alır. (Örneğin: Üçüncü fincanın altında yüzük çıkmışsa fincanları açan takım aleyhine (8) sayı ceza alır).
6. Oyun bu şekilde devam eder.
7. Baştan kararlaştırılan (101ya da 151) sayıyı ceza olarak hangi takım alırsa o,
oyunu kaybeder. Tespit edilen cezayı takımca çekerler. (Helva, çerez, gazoz, pepsi, lokum, pasta aldırma, sinemaya götürme vb. ortaya konabilir).

Dilekler:
1. Araç olarak fincan yerine ceviz kabuğu, havlu, peçete de
kullanılabilir. Havlu ya da peçete kullanıldığında saklama işi
herkesin gözü önünde, yerde yapılır.
2. Oyunun heyecanlı olması için kolektif takım oyunu gibi birlikte, konuşa, konuşa olasılıkları düşüne, düşüne yapılması, her oyuncuya açma hakkı verilmesi, fikrinin alınması artırır.
KARGALAR KARTALLAR
İzciler iki sıra olur, yüz yüze iki metre ara ile dizilirler. Ebe karga dediğinde, kargalar kendi tarafındaki 8 metre mesafeye kadar kaçarlar. Kartallar bu mesafede kime dokunursa o oyun dışı kalır. Kartal dendiğinde kartallar kaçar, kargalar yakalamaya çalışırlar. Eşit şekilde oyun tekrar edilir. Sonunda kimin tarafında daha çok izci kalmışsa oyunu o kazanır.

NUHUN GEMİSİ
İzciler eşit sayıda gruplara ayrılırlar, her gruba bir hayvan ismi verilir. Oyuncuların gözleri bağlanır ve uygun şekilde etrafa dağıtılır. Düdük çalınca izciler daha önce aldığı hayvan sesini çıkararak birbirini bulmaya çalışırlar. Saplanan sayıya göre ilk defa birbirini bulan grup oyunu kazanır. (Hareketler kontrol edilerek çarpışmalar önlenmelidir.)

MEYVE SEPETİ
Oyuncular kapalı yerde ise birer sandalye, açık havada ise kendilerine belirli bir yer seçer ve daire çizer. Bir oyuncu açıktadır. Herkes bir meyve ismi alır. Açıkta kalan oyuncu meyve isimlerinden ikisini
söyler. İsmi söylenen izciler birbirinin yerlerine geçerler, bunlar
geçmeye çalışırken ebe bunlarının birinin yerine geçmeye çalışır.
Açıkta kalan yine ebe olur. Ebe meyve sepeti dediği zaman herkes
yer değiştirecektir. Oyun böylece devam eder. Oyuna zaman
konulmalıdır.
KOZALAK TOPLAMA
Her grup üçer kozalak alır. İkişer adım arayla birer daire çizilir. Kozalaklar daire içine konulur. Düdük ile izci önce birinci dairedeki kozalağı alır başlangıç noktasına getirir bırakır. Sonra ikinci dairedeki kozalağı alır getirir. Sonra üçüncü dairedeki kozalağı getirir koyar. Hiç beklemeden ikinci izci bu defa kozalakları teker, teker dairelere yerleştirir. Oyun böylece devam eder. Hangi gruptaki son izci bu işi önce bitirirse o oba kazanmış olur.

DOKUN SÖYLE
Çocukların her zaman kullandığı eşyalardan birkaçı masanın üzerine konur. İstekli olanlardan bir oyuncu çağrılır. Ona:
-Senin gözlerini bağlayacağım, masanın üzerinde duran bu eşyalara elinle dokunarak adlarını yüksek sesle söyleyeceksin, denir.
Oyuncu kaç eşyanın adını söylemişse o kadar puan alır.
Not: Masaya eşya yerine meyve, sebzelerde konabilir.

KİM YOK
Öğretmen çocukların haberi olmadan oyunculardan birinin dışarı çıkarır ve &#8211;İçinizden birinin dışarı çıkardım, acaba bu arkadaşınızın kim olduğunu bulabilir misiniz der. Çocuklar bütün dikkatleri ile kimin eksik olduğunu araştırmaya başlarlar. Saklanan oyuncuyu bulan adını söyleyen çocuk başarılı sayılır.

BOM
Oyuncular elle tutar bir halka olur. Öğretmen, oyunu şöyle açıklar:
-Ben bir arkadaşınıza Başla dediğim zaman 0,1 diyecek, yanındaki 2 diyecek, böylece sayıları saymaya başlayacaksınız. Ancak sayım sırasın- da beş ve beşin katlarını (5, 10, 15, 20 vb.) söylemeden bom denilecektir. Şaşıran olursa halkadan çıkar ve sayı saymaya devam edilir.

MISIR PATLATALIM
Oyuncular yarım halka olur, yere çömelirler. Öğretmen çocukların karşısında yerini alır ve oyuna şöyle başlar.
- Çocuklar, kış gecelerinde evlerde mısır patlatırlar. Şimdi bizde hep beraber mısır patlatalım. Hepinizin eline birer tava veriyorum, içine mısırları koydunuz, ateşin üzerinde mısırları patlatıp sonrada yiyeceksiniz. Elinizdeki tavayı sallarken ben PAT dediğim zaman, siz de hep birlikte yerinizden sıçrayıp, tekrar eskisi gibi çömeleceksiniz.
Öğretmen çocukları şaşırtmak için PAT demeden yerinden sıçrarsa oyuncular bu hareketi yapmamalıdır.

SEBZELER MEYVELER OYUNU
Oyuna katılanlara birer meyve ve sebze adı verilir. Öğretmen oyunu şöyle açıklar:
- Çocuklar ben size bir Pazar öyküsü anlatacağım. Bu sırada kimin takma adı geçerse o hemen ayağa kalkıp: O meyve ya da sebze burada diyecek. Ama bana Pazar yerine dersem, bütün oyuncular yerinden kalkıp birer köşe bulacaklar. Geç kalan oyunda başarısız sayılacaklar.
Oyunda yanılan olursa, istediği bir arkadaşının yanına gider, onun takma adı ile oyuna girer.
TRAlLlNG İLE İLGİLİ OYUNLAR
Av ve Avcılar: Bir izci av olur, diğerlerinden 1O k. önce yola çıkar. Av 1.5 km. uzaklıktaki hedefine doğru ilerlerken arkasında iz işaretleri bırakır. Diğerleri, hedefine varmadan önce avı izleyip bulmaya çalışır.
Hayvan Avlama: Bir izci yanındaki evcil hayvanı ile birlikte diğerlerinden beş dakika önce yola çıkar. Obanın diğer üyeleri onu izlemeli ve hedefine varmadan önce bulmalıdır.
STALKING OYUNLARI
Bu oyunları oynamak için geniş bir alan gerekmez Doğa yürüyüşüne çıktığınızda öğlen yemeği molasında ya da bir bahçede oynanabilirler.
Uyuyan Korsan: Gözü bağlı bir korsan bir kütüğün üzerinde oturmaktadır. Ayağının dibinde bir hazine sandığı vardır. (Boş bir kibrit kutusu) Diğerleri onun çevresinde aşağı yukarı 30 m. uzağındadır. Yapılacak şey sessizce korsana yaklaşarak hazine sandığını almak ve yine sessizce yerine dönmektir. Korsan yaklaşanı işitirse ellerini çırpar ve sesi işittiği yeri gösterir. İşittiği sen isen oyundan çıkarsın, hazine sandığını alıp, sessizce yerine dönebilen kişi korsan olur ve bir önceki korsanla yerini değiştirir.
Geyiğe Sessizce Yaklaşma: "Geyik" ormanda ayakta durur. Diğerleri ondan 60 m. uzağa ve farklı yönlere yürürler. Yere atarlar. Bir düdük işareti ile saklanabilecekleri şeylerin arkasında saklana saklana ve sessizce geyiğe yaklaşmaya çalışırlar. Geyik içlerinden birini görürse ona seslenir ve gördüğünü söyler. Görünen izci oyundan çıkar. Görünmeden geyiğe en fazla yaklaşan izci bir sonraki oyunun geyiği olur. Bu oyunlar hayal gücü kullanılarak genişletilebilir ve yine hayal gücü ile yeni oyunlar bulunabilir.
YOLUNU NASIL BULURSUN?
Obanla çıktığın Doğa yürüyüşlerinin çoğu çevrendeki yakın ve tanıdığın yerlerde çıktığın Doğa yürüyüşleridir. Zaman zaman daha önce hiç gitmediğin yerlere de gitmek istersin. Böyle Doğa yürüyüşlerine çıkarken bir haritaya ve pusulaya ihtiyacın olacak.
Günümüzde uydulardan aldığı sinyallerle koordinatları belirleyen GPS (Global Positioning System) olarak adlandırılan yön ve yer belirleyici aletler her hava ve yer koşullarında yer bulmamızı sağlar.

OYUNLAR
Çoğu izci oymağı ayda bir açık hava etkinlikleri düzenler. Bu etkinlikler bazen bir Doğa yürüyüşü bazen bir kamp olabilir. Oban zaman zaman tek başına da açık havaya çıkabilir. Açık hava etkinliklerin bazıları izcilik becerilerini geliştirir, bazıları dayanıklılığını, zekanı ölçer, artırır. Bazı etkinlikler ise senin bedence sağlam, fikirce uyanık iyi bir izci olmanı sağlayacak oyunlardan oluşur. Şimdi tipik oymak ve oba Doğa yürüyüşü oyunlarından ve macera Doğa yürüyüşlerinden bazılarına bir göz atalım:
HAZINE AVI
Oymak toplantısında oymak başın "Gelecek haftanın Doğa yürüyüşü Hazine Avı olacak" diye bildirir. Gelecek hafta sonunu sabırsızlıkla beklersin. Beklenen gün gelince obabaşın mühürlü bir zarf alır. Zarfın üzerinde x ile işaretlenmiş bir yeri gösteren bir kroki vardır ve şu cümle yazılıdır. "x"e görürsün: "Bulunduğun yerden görebildiğin en yüksek meşe ağacına git. Ağacın en büyük dalının gösterdiği yönde 90 m. ilerle". İlerler ve yerinden oynatılmış bir taş bulursun. Taşın altında bir ipucu daha "Olağan dışı meyveleri olan ağaca doğru 235 m." sözü edilen ağaç aslında dallarına çam kozalakları bağlanmış bir hindibağ otudur. Hemen dibinde teknik iz işaretleri vardır. Bu izler seni bir ağaca götürür. Oda ne? Burada hiç bir ipucu yok. Biriniz başını yukarıya kaldırır. Tepedeki dalda bir mesaj asılı "157'ye bak. 157'ye bakılır, biri bağırır" şuradaki ağaçta kırmızı bir fular var. Hep birlikte o tarafa doğru koşulur. Fulara bir mesaj iğnelenmiştir. "150 m, 90 derece" Haydi ileriye! Buradaki son mesajdır. "Kuru kestane ağacının altını kaz". Ağacı bulur hep birlikte kazmaya koyulur ve sonunda hazineyi bulursunuz. Bulduğunuz hazine altın ya da kıymetli taşlar değildir. Ama en azından şanslı hazine avcılarının afiyetle yiyeceği bir torba fıstıktır.
KAYIP ÇOCUK
Tüm oymağa alarm verilir. Oban hemen hareket noktasına koşar. Oban hemen hareket noktasına koşar, Oymağın bütün obaları toplandığında oymak başın açıklar. "Bir çocuk kaybolmuş aramalar sürdürülüyor, şu anda bir tek orman aranmamış durumda. Bu ormanın krokisi her obaya verilecek. Yardımınız isteniyor. Yardıma hazır mısınız?" Elbette hazırsınız! Obabaşın sizden beklenileni anlatıyor. Yola çıkıyorsunuz. Bir süre çocuğu aradıktan sonra bulsanız da bulmasanız da önceden tespit edilen bir zaman ve yerde diğer arkadaşlarınızla buluşuyorsunuz. Bu oyunda yastıktan yapılmış bir yapma bebek olan kaçırılan çocuk belki de bir gün aranması gereken gerçek bir çocuk olabilir.
 
 
Reklam
 
KOÇ İLKOKULU İZCİLERİ
 
 
 
Bugün 1 ziyaretçi (1 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=