DÜĞÜMLER-1
DOĞRU KULLANIM İÇİN DOĞRU DÜĞÜM
Ä Düğüm atmanın sırrı, doğru düğüm kullanmak ve onu mükemmel bağlamaktır.
Ä İş görmesini istediğin sürece açılmayıp istediğin zaman kolayca çözebileceğin düğüm doğru düğümdür.
Ä Yanlış düğüm ise uygunsuz bir anda çözülebilen ya da sıkışıp daha sonra açmak istediğinde çözülmeyen düğümdür.
Ä Şekilleri dikkatlice izleyerek izci düğümlerini öğrenebilir, birlikte eğlenebilirsiniz.
Başlangıç için kalın bir ip veya halat kullanın.
Ä 2 m. uzunluğunda 1 cm. kalınlığında bir halatla elinizde önünüzde veya kendi bedeniniz etrafından düğüm çalışmaları yapın.
Ä Genellikle bir düğümü gerçekten öğrenip öğrenmediğinizi anlamanın yolu, onu karanlıkta atmaya çalışmaktır.
Ä Düğümü her zaman iyi bir ışıkta atma şansına sahip olamayabilirsiniz.


 

CAMADAN  BAĞI

        İki ipi birbirine eklemede ve ilk yardımda sargı işlerinde kullanılır. (Hırsız Bağı olarak da kullanılır)
       Rüzgarda fazla gelen yelken yüzeyini küçültmek üzere camadan vurmak veya aynı kalınlıktaki iki halatı birbirine bağlamak amacıyla kullanılır.

Her iki halatın çımaları, birbirine adi düğüm yapılır gibi bağlanır. İkinci kez benzer davranış yapılırken, alttan alınan halat çıması, yine alttan alınarak bağ tamamlanır.

İkinci kez yapılan düğüm sırasında, camadanın tersi işlem yapılırsa, "Yoma Bağı" elde edilir.


ÇİFTE  YOMA  BAĞI

     Kalınlıkları farklı iki halatı birbirine bağlarken, bağın daha sağlam olmasını sağlamak amacıyla kullanılır.

   Bağlanacak yomanın (yeşil halat) bedeni üzerinde bir ters kuruz yapılır. Diğer halatın (mavi halat) çıması, bu kuruzun altından doğru uzatılır. Bu uzatılan çıma bağlanacak yomanın bedeninin üzerinden, kuruz çımasının içinden ve kendi bedeni altından geçirilerek, bağ tamamlanır. Uzun süreli kullanımlarda her iki çıma, kendi bedenlerine piyanlanır.
                                                                                         


ADİ  DÜĞÜM

   Halat bedeninde, ileride bir daha açılmaksızın işaretler bırakmak amacıyla kullanılır.

     Halk dilinde bilinen ve uygulanan adi düğümdür. Halatın üzerine yük bindiğinde, yeniden açılmasının çok zor olması nedeniyle, gemicilik ve izcilik bağı olarak kullanılmaz.

SANCAK  BAĞI

      Bir halat çımasını diğer bir halatın kasasına veya fırdöndüsü olmayan sancak savlolarını birbirine bağlamak amacıyla kullanılır.

        Bağlanacak iki sancak savlosunun çımalarından birine, sol el ile küçük bir doblin kasa yapılır. Sağ eldeki savlonun çıması, kasanın içinden ve altından geçirilerek, doblin kasa üzerinde bir volta atılır. Aynı çıma, üstteki kendi bedeninin altından geçirilerek bağ tamamlanmış olur.


ÇİFTE  SANCAK  BAĞI
   Kalınlıkları ayrı veya bayrakları bayrak direğindeki ipe bağlamakta kullanılır.
     Sancak bağının daha sağlam olmasını sağlamak amacıyla kullanılır.
     Sancak bağı normal olarak yapıldıktan sonra, üst bedenden geçen çıma aynı bedenin altından ikinci bir volta daha alınarak bağ tamamlanır.
KAZIK  BAĞI

Bir halat çımasını, puntel veya vardavela gibi iki tarafı kapalı demirlere veya tente yakalarındaki inceleri, vardavela tellerine veya ıskalaryaları çarmıklara bağlamak amacıyla kullanılır.

Halatın bağlama payı ayrıldıktan sonra, seren veya direk üzerine bir volta atılır. Alttak gelen çımanın seren üzerindeki bedenine çapraz olarak ikinci bir volta daha atılır. Üstten gelen çıma, uzun bedenin sol tarafından ve çapraz bedenin içerisinden geçirilerek bağ tamamlanır. (Yanda dikey bir kazığa bağlama yöntemi gösterilmektedir)

İZBARÇO  BAĞI

Gemiden sahile verilen halatın çımasına kasa yapmak amacıyla kullanılır.

İstenilen kasa büyüklüğü gözönüne alınarak önce bir kuruz yapılır. Kasa büyüklüğü kadar doblin yaptıktan sonra, çıma, kuruzun altından içeriye geçirilip, uzun bedeninin altından yukarı alınarak, kuruzun üstünden içeriye doğru kasa doblininin yanına getirilir. Beden ve çımaların boşları alınarak, bağ tamamlanır. Uzun süreli kullanımlarda çıma, bedene piyanlanır.

DOBLİN  İZBARÇO  BAĞI

Gemiden denize düşen personelin gemiye alınması veya direk vb. gibi yüksek yerlere personelin çıkarılması/indirilmesi işlevlerinde yararlanmak amacıyla kullanılır.

Halatın bedeninde bir doblin oluşturulduktan sonra, aynı İzbarço Bağı'nın yapılış yöntemi izlenir, ancak son harekette doblinli halatın çıması açılıp bir kuruz oluşturularak, kasa bu kuruz içinden geçirilir. Bu bağı kullanan personel, doblinlerden üsttekini koltuk altlarından geçecek biçimde başından sırtına doğru geçirir, doblinlerden alttakini ise üzerine oturacak biçimde kalçası altından geçirir.

ANELE  BAĞI

Halatın çımasını, bir aneleye veya mapaya bağlamak amacıyla kullanılır.

Bağlanacak halatın bağlama payı gözönüne alınarak, halatın çıması, anelenin içinden iki volta alındıktan sonra, alttan gelen çımayı, gemiden gelen beden üzerinde iki veya üç mezevolta alınarak (son mezevolta ters alınır) bağ tamamlanır. Uzun süreli kullanımlarda çıma, bedene piyanlanır.

KROPİ  BAĞI

Yan mataforadaki vardakova halatlarının, mataforanın altına asılı tornadan geriye sıyrılmaması amacıyla kullanılır.

Vardakova halatının kamçı olarak kullanılan kısmının tornaya yakın bedenine bir kuruz atılır. Kamçı tarafındaki çıma bedeninin altından, çevresinden bir kez döndürülerek kuruzun içerisinden geçirilmesiyle bağ tamamlanır.

EL  İNCESİ  (Marsipet) CEVİZİ

El incesini uzağa atabilmek için çımasına ceviz yapıp ağırlık sağlamak amacıyla kullanılır.

İncenin çımasına yapılacak marsipet için gerekli örgü payı gözönünde bulundurularak, çıma bedeninin sol el üzerinde yan yana gelecek biçimde üç veya dört volta alınır (yandaki şekilde kahverengi yatay hatlar, sol el parmaklarını göstermektedir).

EL  İNCESİ  (Marsipet) CEVİZİ

El incesini uzağa atabilmek için çımasına ceviz yapıp ağırlık sağlamak amacıyla kullanılır.

Alınan voltalar, bir kenarından iki parmakla tutularak, uzun bedenle voltaların doblinleri üzerine, dört ayrı volta daha alınır. Bedenin çıması, ilk alınan doblinlerin içinden geçirilip, üst doblinlerin içerisinden dört kez volta alınarak ceviz tamamlanır. Daha sonra halat, sırayla sıkıştırılarak, küresel ceviz elde edilir.


FİYONK BAĞI
 
Kurtarma işlerinde ve yukarı malzeme çekmek için kullanılır.

GERME BAĞI

Çadır iplerinin kayıcı gergi düğümü olarak kullanılır.

İKİLİ KAZIK BAĞI
Bir ipi direğe, kaz&#
Reklam
 
KOÇ İLKOKULU İZCİLERİ
 
 
 
Bugün 1 ziyaretçi (19 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=