TEKNİK İZCİLİK BİLGİLERİ

TEKNİK İZCİLİK BİLGİLERİ

HARİTA

Harita bir toprak parçasının kuş bakışı görünüşünün resmidir. Etrafında görebileceğin yolların, nehirlerin, tarlaların, köylerin, kasabaların ve benzerlerinin en önemlileri harita üzerinde sembollerle gösterilir. Bu haritaların bazılarına elbette daha önce okulda derslerini çalışırken gördün. Sürücülerin kullandığı yol haritalarını da biliyorsun. Ama bu haritaların hiçbiri Doğa yürüyüşünde kullanılamaz. Doğa yürüyüşünde kullanacağın haritanın topografik bir harita olması gerekir. Topografik haritalar çeşitli ölçülerde olabilir. Doğa yürüyüşü için en iyi harita 1:24000 ölçekli olanıdır. Böyle bir haritada 1 mm 24 m.yi gösterir. Topografik haritayı Doğa yürüyüşüne gideceğin alanla ilgili resmi kuruluştan bulabilirsin.

HARİTANIN ANLATTIKLARI

İyi bir harita sana aşağıdaki konularla ilgili bilgiler verir;
            1.  Tamım:  Herhangi  bir  harita   yalnızca   bölgenin  adını  verir.  Topografik  bir  harita  ise  bu  yerin yeryüzündeki konumunu da gösterir.
            2. Ayrıntılar:  Arazi  biçimleri  haritada  kolayca  anlaşılabilecek işaretlerle gösterir. Bu işaretlere harita işaretleri denir.
            3. Yönler: Genellikle haritanın üst kısmı kuzey, altı güney, sol tarafı batı, sağ tarafı ise doğudur.
            4.Uzaklıklar: Haritanın alt kısmındaki ölçek sayesinde harita üzerindeki uzaklıkları hesaplayabilirsin.
            5.İsimler: Göller, nehirler, kasabalar ve benzerleri harita üzerinde isimleri ile gösterilir.

HARİTALARIN SINIFLANDIRILMASI

Ölçeklerine göre:
Küçük Ölçekli (1/500,000 ve daha küçük),
Orta Ölçekli (1/500,000 ve 1/100,000 arası)
Büyük Ölçekli (1/100,000 den daha küçük Haritalar)

Coğrafi Haritalar: 1/ 50.000’nin üzerindeki haritalara coğrafi haritalar  denir.

Pafta: 1/5.000 ile 1/50.000’e kadar ölçekli haritalara pafta denir.

Kroki: 1/5.000’den küçük, ufak ölçekli çizimlere denir.

Kroki Çıkarma:

Arazi ve yol krokileri; harita bilgilerinden istifade edilerek, kağıtta belirtilen başlangıç ve bitiş yeri belli

olan, başlangıç yerine göre belli  yerlere kadar mesafe tahmin edilerek, ölçeği belirlenen kağıt üzerinde nesnelerin

işaretleri konarak düzenlenen vesikalardır.

Kroki yapılırken:

1. Kuzeyi kağıda okla işaretleyin.

2. Ölçek belirlenir.

3. 3  nirengi noktası alınarak yerler işaretlenir.

4. Diğer nesneler harita işaretleri kullanılarak kroki dillendirilir.
Tiplerine göre:
Planı metrik Haritalar: Ankara Şehir planı gibi
Topografik Haritalar: Yükseltileri gösteren Türkiye Fiziksel Haritası gibi,
Kabartma Haritalar: Plastik malzeme üzerine kabartma olarak basılırlar.
Fotoğraf Harita: Havadan yapılan çekime grid çizgileri konarak yapılır.
Sayısal Haritalar: Bilgisayara verilen girdiler sonucunda elde edilen haritalardır.

HARİTA KENAR BİLGİLERİ VE SEMBOLLERİ:

Haritaların kenarlarında standartlaştırılmış bazı bilgiler ve semboller bulunur. Bu bilgiler haritanın ölçeği,  haritadaki demiryolu, köprü, bataklık gibi sembollerin anlamları, renklerin açıklamaları gibi bilgilerdir.
            Ölçek;
            1/100,000 ölçekli haritada;
1 cm. lik ölçülen yer gerçekte 100,000 cm veya 1000 metre veya 1 kilometredir.
            1/25,000 ölçekli haritada; 1cm.lik ölçülen yer gerçekte 25,000 cm veya 250 metre dir.
 1500 m.lik yürüyüş mesafesi 1/50,000 lik haritada 1500/50,000 = 3 cm olarak gösterilir.
            Renkler;
            Siyah: İnsan tarafından yapılan şeyleri gösterir. Demiryolu, köprü, baca, isimler
            Mavi: Suyun göstergesidir. Derinliğe göre koyulaşır. Deniz, göl, nehir, çay
            Yeşil: Orman , otlak ve verimli toprakları gösterir. Koyu renk yoğunluğu gösterir.
            Kahverengi: Yükseltileri gösterir. Koyulaştıkça yükseklik artıyor demektir.
            Coğrafi koordinatlar;
            Coğrafi koordinatlar Enlem ve Boylam olarak haritalarda kenar bilgisi olarak verilir. Ayrıca GPS yardımıyla da koordinatlarımızı çok hassas bulabiliriz.
            Örnek: Enlem 38 45' 30'' (Kuzey) Boylam 35 37' 45'' (Doğu)
            Temel Kuzey istikametleri;
            Coğrafi kuzey: Hakiki Kuzey yani kuzey kutbu istikameti olup haritalardaki meridyenlerin gösterdiği istikamettedir. Sabittir , değişmez.
            Manyetik kuzey: Pusula ibresinin gösterdiği kuzey olup zamana bağlı olarak değişkendir.
            Grid kuzeyi: O bölgedeki meridyene çizilen teğetin gösterdiği istikametedir. Sabittir.
            Doğal sapma açısı: Manyetik kuzeyle coğrafi kuzey arasındaki açıdır. Manyetik kuzey zamana bağlı değişken olduğundan Coğrafi kuzeyin doğusunda veya batısında olabilir. Harita kenar bilgilerinde yıllık değişim

 

 

miktarı belirtilir. Yıllık değişim eksi ise manyetik kuzey hakiki kuzeye yaklaşır. Yıllık değişim artı ise manyetik kuzey hakiki kuzeyden uzaklaşır. Örnek 1990 yılında Sapma açısı 3 derece 14 dakika dır. Yıllık sapma eksi 0.9 dakikadır. 1999 için 9 yıl X 0.9 = 8.1 dakikalık daha sapma olur. 1999 Sapma açısı 3 derece 6 dakika dır. (3 derece 14 dakika - 8 dakika). Her geçen yıl manyetik kuzey hakiki kuzeye yaklaşmaktadır.

                   HARİTA NASIL KULLANILIR?

    Yola çıkmadan önce haritanı önüne koy, incele… Başlangıç noktası olarak bir yol kavşağı gibi bildiğin  bir noktayı seç. Daha sonra varacağın ilk noktayı belirle. Örneğin çir tepe. Son olarak da seni varış noktasına götürecek bir rota çiz. Doğa yürüyüşü ne kadar zaman alacak? Gideceğin '- yerin uzaklığını ölçmek için ince bir sicim al. Yürüyeceğin uzaklığı bu sicimle ölç. Sicimi haritandaki uzaklık cetveli üzerine koy ve harita ölçeğinden yararlanarak uzaklığı hesapla. Sonra bu uzaklığı yürümenin ne kadar zaman alacağını bul.

                   HARİTA SEMBOLLERİ

Açık çukur, maden işaret konturu
Orta kontur
Kesme
Güç hattı, enerji hattı
Telefon hattı vb.
Demiryolu
Sert yüzeyli yollar
Düzgün yol
Köprü
Yaya köprüsü
Binalar
Okul, cami, mezarlık
Ahır vb.
Fabrika
Dereler
Su kuyusu
Kaynak
Göl
Bataklık
Bozuk yol
Patika

Harita sembollerini öğrenebilmek için önce bu sayfalardaki sembolleri iyice çalış. Daha sonra önüne  topografik bir harita koy ve haritadaki sembolleri bulup anlamaya gayret et.
            Siyah ile basılmış her şey insan yapısı, insan eseridir, yollar, demiryolları, köprüler, binalar, sınırlar, isimler.
            Siyah çizgiler yollardır. Sert yüzeyli yollar iki siyah çizgi arasında kırmızı ile gösterilir. Siyah dörtgenler binalardır.
            Mavi renk suyun göstergesidir. Dere, göl, çay, nehir, hep mavi ile gösterilir.
            Yeşil alanlar, ağaçlık alanlar yeşille gösterilir. Meyve bahçeleri çalılıklar da hep yeşildir.
            Bataklıkları göstermek için kesik mavi çizgiler ve yeşil ot demetleri kullanılır. Bu işaretler bu alanların sulak alanlar olduğunu anlatır.
            Tepeler ve vadiler kahverengi çizgilerle gösterilir. Bu çizgilere kontur çizgi adı verilir. Kontur çizgiler arazinin meylini ve yüksekliğini gösterir. Kontur çizgilerin sık olması, birbirine yaklaşması o noktada tepenin dik olduğu anlamına gelir. Haritadaki en koyu kahverengi çizgilerden birini izlersen bir rakamla karşılaşırsın. Örneğin 100. Bu bir işaret konturudur. Bu çizgi üzerindeki her şey deniz seviyesinden 100 metre yüksektedir. Denizin 100 metre yükseldiğini varsayalım. Bu çizgi yeni deniz seviyesi çizgisini oluşturacaktır. Eğer deniz 20 metre daha yükselirse hemen sonraki ince çizgi yeni deniz seviyesi çizgisi olacaktır. Bazı haritalarda kontur çizgileri arasındaki yükseklik farkı 10 metredir. Haritanın altındaki ölçekte kontur çizgileri arasındaki yükseklik farkını bulabilirsin.
            Şimdi başlangıç noktasındasın ve ilerlemeye hazırsın. Ama hangi yönde? Bunu haritanı yönüne koyar koymaz anlayacaksın. Bir haritayı yönüne koymak haritadaki yönlerle arazideki yönleri çakıştırmak anlamına gelir.

                   ÖLÇEK İnce EYE Kalın EYE

    Eş yükselti eğrileri: Deniz seviyesinden eşit yükseklikte geçtiği düşünülen düzlemlerin izdüşümüdür. Eş  yükselti eğrileri birbirini kesmez. Dik yerlerde eğriler sıklaşır. Eğim azaldıkça eğriler seyrekleşir. İnce ve Kalın eş yükselti eğrileri vardır. Kalın yükselti eğrisi dört ince eğriden sonra gelir ve üstünde yükseltisi yazar.
            1/25,000 10 m 50 m
            1/50,000 20 m 100 m
            1/100,000 50 m 250 m
            1/250,000 100 m 500 m
            1/500,000 200 m 1000 m

Örnek: 1/25,000 ölçekli haritada 50 m. eş yükselti eğrisinden üç sonraki eğrinin olduğu yerin yüksekliği  80 m. dir.

 

HARİTAYI YÖNÜNE KOYMA

En kolay yöntem harita üzerindeki bir belirli bir noktayı (kavşak, baca, köprü) gerçek şekille aynı yöne  gelinceye kadar döndür. Aynı istikamete gelince harita doğru yöne yaklaşık olarak konmuş olur.

Haritaya o yıl için hesaplanmış olan geçerli manyetik kuzey çizgileri çizebilirsin. Bazı haritaların güney kenarında ''P'' noktası kuzey kenarı üzerinde  çizilmiş ve  derecelere  bölünmüş  sapma  göstergesi  vardır. Sapma diyagramından ibre  sapma açısı  hesaplanır ve kuzey kenardaki sapma göstergesinde işaretlenir.  Bu değer ile ''P'' noktası birleştirilirse  manyetik  kuzey  doğrultusu elde edilir.  Pusula, bu  manyetik  kuzey  doğrultusuna paralel olarak  harita  üzerine  yerleştirilir.  Harita  ve  pusula  beraberce  pusula  ibresi  pusula  kadranındaki  nişan hattı çizgisiyle çakışıncaya kadar döndürülür.

Sapma açısını hesaplanır. (1999 için 3 derece 6 dakika.). Pusula güney kuzey istikametindeki grid çizgilerden birine paralel yani nişan çizgisi grid kuzeyine paralel yerleştirilir. Pusula üzerindeki nişan hattı ile pusula kuzey ucu arasındaki açı, sapma açısı ile aynı duruma gelinceye kadar harita döndürülür.

PUSULA
            Doğa yürüyüşünde yolları ve patikaları izlemek istemiyorsan bir pusulaya ihtiyacın olacak. Pusula enerji hatlarından 55 metre, telefon hatlarından 10 metre, çelik demir malzemeden en az bir metre uzakta kullanılırsa doğru değer verir.

                   PUSULA NASIL ÇALIŞIR?

    Pusulanın en önemli parçası manyetik bir iğnedir. Bu iğne ser. Serbestçe hareket edebilecek şekilde  pusula gövdesine monte edilmiştir İğne serbest kaldığında her zaman aynı yönü gösterir. Bunun neden yeryüzünde iğneyi çeken bir gücün olmasıdır. Yeryüzü bir ucu kuzeyde diğer ucu güneyde olan büyük bir mıknatıs gibidir. Dünyanın manyetikliği pusula iğnesinin manyetik kuzeye doğru dönmesine neden olur.
            İğnenin kuzeyi gösteren ucu kırmızıya ya da siyaha boyanmıştır. Bazı pusula iğnelerinde ise uç bir ok başı gibi sivridir. Hatta bazılarında iğnenin kuzeyi gösteren ucunda N harfi vardır.

                   PUSULA NASIL OKUNUR?

Pusulayı okumak belirlenmiş bir noktaya götüren yönü derecelerle bulmak anlamına gelir. Derecelerini  öğrenmek istediğin nirengi noktasına yüzünü dön. Pusulayı önünde bel seviyesinde ya da biraz daha yukarıda düz olarak tut. Pusulanın tabanındaki "gidilecek yön" ok yönünde ileride duran nirengi noktasını göstersin. Şimdi pusulanın iğnesi pusulanın gövdesi üzerindeki sabit kuzey oku ile çakışıncaya kadar pusulanın gövdesini çevir. Pusulanın kuzey ucunun pusula gövdesinin üst tarafındaki N (Kuzey)'i gösterdiğinden emin 01. Gidilecek yön okunun pusula gövdesine değdiği noktada bulunan dereceyi oku.

Bir haritayı pusula ile doğru yöne koymak için önce pusulanı (Kuzey) 360 o'ye ayarla. Pusulanı, bir kenarı haritanın kenarında manyetik kuzey çizgisine gelecek şekilde haritanın üzerine koy. Pusulayı ve haritayı, pusula iğnesi kuzey ucu N'yi gösterecek sat kuzey oku ile çıkıncaya kadar birlikte döndür. İşte haritan doğru yöne kondu.

 

İKİ KUZEY

Harita ve pusulayı birlikte kullandığında iki kuzey olduğunu unutma. Harita gerçek kuzeye göre çizilmiştir. Haritandaki bütün boylamlar coğrafi kuzey kutbunu gösterir. Pusulanın kuzey ucu manyetik kuzeyi yani gerçek kuzeyi, kuzey kutbunun 1.600 km. Güneyinde Kuzey Buz Denizinde bulunan BATHURST adasını gösterir. Haritanın boylamları ile pusulanın iğnesinin gösterdiği kuzey arasındaki farka "sapma açısı" denir. Bu sapma nedeni ile pusulan ve haritanı birlikte kullandığın her durumda bu farkı göz önünde bulundurmalısın.

HARİTANA PUSULA DİLİ KONUŞTUR
            Harita yönleri ile  pusula  yönleri  arasındaki  farkı ortadan kaldırmak için haritanla pusulanın birbiri ile uyumlu  olmasını sağla.  Bunu   yapabilmek  için  de  haritanın  üzerine  manyetik  kuzey  güney  çizgilerini  çiz (Haritanın  altındaki  manyetik  kuzey ile  gerçek  kuzeyi  belirleyen  üçgeni  bul. Bu  üçgenin  manyetik  kuzeyi belirleyen  kenarından  haritanın  yukarısına  doğru bir çizgi çiz. Daha sonra bu çizgiye paralel başka çizgiler çiz.
            Bu haritadaki çizgiler gerçek kuzey çizgisinin 14 derece batısındadır.

HARİTA VE PUSULAYI BİRLİKTE KULLAN
            Harita manyetik kuzey güney çizgilerini çizdikten sonra aşağıda anlatılan 3 basamağı izleyerek harita ve pusulanı  birlikte  kullanabilirsin.  Topografik  haritanda  bir rota  belirle, bu rota üzerinde yol kavşakları, binalar, köprüler vb.  Gibi 5 ana nirengi noktası tespit et.  Pusulanı hareket noktasından ilk nirengi noktasına gidiş yönünü gösterecek şekilde ayarla,  şimdi yola çıkabilirsin.  İlk nirengi noktasına  ulaştığında  pusulanı tekrar ikinci nirengi noktasına giden yönü gösterecek biçimde ayarla. Varacağın son noktaya ulaşıncaya kadar aynı şekilde devam et.

HARİTA VE PUSULAYI BİRLİKTE KULLANMANIN BASAMAKLARI
            1.  Basamak:  Pusulanı,  pusula  tabanının  uzun  kenarı  başlangıç ve varış noktalarına değecek ve taban üzerindeki "Gidilecek Yön Oku" gitmek istediğin yönü gösterecek şekilde haritanın üzerine koy.
            2. Basamak: Pusulanın tabanını haritanın üzerinde hareket etmeyecek şekilde sıkıca tut. Pusulanın iğnesini dikkate almayarak, pusula üzerindeki sabit kuzey oku, haritada çizdiğin kuzey güney manyetik çizgilerine paralel oluncaya kadar pusula ve haritanı birlikte çevir. Okun ucu haritanın üst tarafını (kuzey tarafını) göstermelidir.
            3. Basamak: Pusulanı haritandan kaldır ve gidilecek yön oku, ileriyi gösterecek biçimde önünde tut. Pusula iğnesinin kuzey ucu, pusula gövdesindeki kuzeyi gösteren okun üzerine gelinceye kadar kendi etrafında dön. Şimdi pusulanın tabanındaki gidilecek yön oku gitmen gereken yönü gösteriyor. Bu yönde bir nirengi noktası belirle ve bu nirengi noktasına doğru ilerle. Bu noktaya varıldığında başka bir nirengi noktası belirle. Çizdiğin rotada ilerlerken düz bir çizgi üzerinde ilerleme zorunda değilsin. İyi bir Oryantiring'ci gideceği noktaya en kısa zamanda ve en kolay varmak için tüm bilgisini kullanır.

GPS (GLOBAL POSİTİONİNG SYSTEM)
            Dünya  etrafında  dönen  24  uydudan  sürekli  aldığı  sinyallerle bulunduğumuz koordinatları tespit eden, istediğimizde bunları hafızasına alan ve ilerde tekrar bu noktaya dönmemizi sağlayan el büyüklüğündeki yardımcı alete  GPS denilmektedir.  GPS  gece ve  gündüz koşullarında belirli noktalar arasını gidebilmemizi sağlar. Pusula amacıyla da kullanılır. Hedefe yönelik güzergahtan sapmamız durumunda bizi ikaz eder.
            GPS le  15  metrelik  bir  hata ile  daha önceden  belirlediğimiz  bir  noktaya  tekrar  gidebiliriz. GPS bize hızımızı,  toplam  yürüyüş  mesafemizi,  hedefe  kalan  mesafeyi,  ortalama  hızla  hedefe  varış  zamanımızı verir. Ayrıca bulunduğumuz irtifa (yükseklik) bilgisi de GPS ten öğrenilebilir.

ÖLÇÜMLER

METRİK SİSTEM
           
Dünya  etrafında  dönen  24  uydudan  sürekli  aldığı sinyallerle bulunduğumuz koordinatları tespit eden, istediğimizde bunları  hafızasına alan ve ilerde tekrar bu noktaya  dönmemizi  sağlayan  el  ülkemizde  kullanılan uzunluk ölçüsü birimi metredir.
            1 km - 1000 metre
            1 m - 10 dm
            10 dm - 100 cm
            1 cm - 10 mm
            1 m - 100 cm
            1 m - 1000 mm
            Metre : m
            Desimetre : dm
            Kilometre : km
            Santimetre: cm
            Milimetre : mm

KİŞİSEL ÖLÇÜMLER

Doğa yürüyüşlerinde ve kamplarda sık sık uzaklık, yüksekli ya da genişlik ölçmek zorunda kalabilirsin.  Bu ölçümleri en kolay şekilde her zaman yanında taşıdığın cetvelle yani kendinle, karışın, boyun vb. ile gerçekleştirebilirsin. Aşağıda kişisel bazı ölçüm şekilleri verilmiştir. Bu ölçümleri yap bir kenara yaz, her zaman işine yarayacaktır.
            Karışım : ………………Adımım : ………………
            Ayağım : ……………… Ayakkabılı ayağım : ………………
            Boyum : ……………… Kol uzunluğum : ………………

YÜKSEKLİĞİN ÖLÇÜLMESİ
            Kalem Metodu :
Bir arkadaşına ağacın yanında durmasını söyle ya da ağacın gövdesine dayanarak kendi boyunu ölç ve gövdeye boyunu belirleyen bir işaret koy. Ağaçtan uzaklaş eline bir kalem ya da kaleme benzer bir çubuk al, kalem ve arkadaşın aynı doğrultuda olacak şekilde kolunu ileriye uzat tek gözünü kapatarak arkadaşının boyunun bir kalem üzerinde nereye geldiğini belirle. Daha sonra kolunu yukarıya doğru yavaş yavaş kaldırarak ağacın arkadaşının boyunun kaç katı olduğunu bul. Bulduğun sayıyı arkadaşının boyu ile çarparak ağacın yüksekliğini hesapla.
            Devirme Metodu: Eline bir çubuk al çubuğu dik tutarak kolunu ileriye doğru uzat. Yüksekliğini ölçmek istediğin bayrak direğinden ya da ağaçtan uzaklaş. Çubuğun arkasında kalan direk veya ağacı çubukla aynı boyda görünceye kadar uzaklaşmaya devam et. Bayrak direğinin üst ucu ile çubuğun üst ucu, direğin alt ucu ile çubuğun alt ucu aynı yerde göründüğü zaman dur. Çubuğu yana doğru 90 derece devirerek yatay pozisyona getir. Bir arkadaşına çubuğun ucunun gösterdiği yere gitmesini söyle. Arkadaşın ve direk arasındaki mesafeyi ölçtüğünde direğin yüksekliğini bulacaksın.
            Çamurlu Su Metodu:
Yere, ağaçla senin arana çamurlu suyla dolu bir leğen koy. Leğeni öğle bir yerleştir ki leğenle ağaç arasındaki uzaklık aşağı yukarı ağacın tahmini yüksekliği olsun. Leğenden kendi boyuna eşit bir mesafeye kadar uzaklaş. Şu anda suda ağacın tepesinin aksini görüyor olmalısın. Eğer suda bu aksi göremiyorsan, leğeni biraz ileri geri çek, senin leğenden uzaklığın yine aynı olmalı, suda ağacın tepesinin aksini gördüğün zaman leğenle ağaç arasındaki uzaklık ağacın yüksekliğine eşittir.

GENİŞLİĞİN ÖLÇÜLMESİ
            Napolyon Metodu: Genişliğini ölçmek istediğin nehir ya da derelerin kenarında dur. Başını çenen göğsüne değecek biçimde eğ, elini avuç içi yere paralel gelecek şekilde alnına daya. Elini dış kenarı karşı kıyıya değiyor gibi görününceye kadar aşağıya doğru eğ. Bulunduğun yeri değiştirmeden ve elinin eğimini bozmadan 90 derece sağa dön.

Elinin dış kenarının bulunduğun kıyıda gösterdiği nokta ile durduğun yer arasındaki uzaklık nehrin genişliğine eşittir. Napolyon bu işlemi eli yerine şapkasının kenarı ile yapar, elini değil şapkasının kenarını aşağıya doğru eğerdi. Sen de bu ölçümü yaparken geniş kenarlı bir şapka kullanabilirsin.
            Kazık Metodu:
Nehrin karşı tarafında bir nokta, örneğin bir kaya belirle. "A" noktası kayanın karşısına bir kazık dik "B" noktası A.B doğrultusuna dik olarak kıyı boyunca yürü, Yürüdüğün mesafeyi adımla. Diyelim 30 adım attın. Belli bir sayıda adım atman şart değil. Geldiğin nokta "C" noktası olsun. Buraya da bir kazık dik. Kıyı boyunca yanı doğrultuda yürümeye devam et. Daha önceki adım sayısı kadar ilerledikten sonra geldiğin noktaya bir kazık dik. "D" noktası. Bu D.B. doğrultusunda dik olarak yürü. C noktasına diktiğin kazık ile A kayasını aynı doğrultuda görünceye kadar ilerle. C ve B'yi aynı doğrultuda gördüğün noktaya "E" de ve bir kazık da buraya dik. D ve E kazıkları arasındaki mesafeyi ölçtüğünde nehrin genişliğini bulmuş olursun.
            Pusula Metodu:
Nehrin kayısında dur. Buraya "B" noktası diyelim. Nehrin karşı kıyısında tam karşısına gelen yerde bir nokta belirle, örneğin bir kaya (A noktası) pusulayı pusulanın tabanındaki gideceğin yönü gösteren ok karşı kıyıdaki kayayı (A''I) gösterecek şekilde tut. Pusulanın gövdesini pusula iğnesi oryantiring okunun (pusula gövdesindeki sabit kuzey oku) üzerine gelinceye kadar çevir. Pusula iğnesinin kuzeyi gösteren ucu N'yi (kuzeyi) göstermeli. Dereceye bak (diyelim ki 120 derece). Dereceye 45 derece ekle (165 derece eder).
Pusulanın tabanındaki gideceğin yönü gösteren ok A'ya dönük olarak nehir oyuncu yürü. Puslanın iğnesinin kuzey ucu ile oryantiring oku (pusula gövdesindeki sabit ok) çakıştığında dur (C noktası) CB arasındaki mesafe nehrin genişliğine eşittir.

PRATİK YÖN TAHMİNLERİ
            Güneşle Yön Tayini :
Güneşle yön tayininin en basit şekli şudur:
            Ayarı doğru bir saatle işe başlanır. Önce saatimizin akrebinin güneşe doğru tutarız. 12 sayısı ile akrebin oluşturduğu açının açı ortası bize güneyi bildiriri. Bu kural kuzey yarımküre için geçerlidir.
            Güneş ile yön bulmanın başka bir çok yöntemi vardır. Bunlardan en basit olanı güneşin doğudan doğup batıdan battığıdır. Yine yere dik olarak çakılan bir sopanın saat 12:00'deki gölgesi, dünyamızın kuzey yarımküresinde sopanın tam dibine düşmez, biraz kayar. İşte sopanın dibinden biraz dışarıya olan bu gölgenin bulunduğu yön bize kuzeyi verir Güney yarımkürede ise bunun tam tersi olur. Saat 12:00'de ekvator da dikilen bir sopanın gölgesi olmaz.
            Yıldızlarla Yön Bulma : Bilindiği gibi gökyüzünde birçok irili ufaklı yıldız vardır. Kutup yıldızı dediğimiz ya da kuzey yıldızı dediğimiz yıldız coğrafi sabit yıldızlardır. Yani hareket etmezler, ama dünyamız döndüğü için bunlar hareket ediyor gibi görünür. Bu özelliklerden de yararlanılarak yön bulunabilir; önce yere biri kısa biri uzun öyle iki sopa çakılır ki, bu iki sopanın uçları seviyesinden bir sabit yıldız görünmelidir. Bundan sonra beklenir ve bir süre sonra da sabit yıldızın yavaş yavaş sopaların ucundan baktığımız yönde çıkmakta olduğu görünür. Yıldız eğer sola doğru kayarsa, baktığımız yön kuzeydir. Yaldız sağa doğru kayarsa güney, yukarı doğru kayarsa doğu, aşağıya doğru kayarsa batı olur. Bu yönteme sabit yılız kaymalar ile yön bulma denir.
            Saat ile Yön Tayini : Yaklaşık olarak coğrafi kuzey ve güney istikametlerini bulmak için saatten faydalanılır. Kuzey yarım kürede saatin akrebi güneşe çevrilir. Saat 12 ile akrep arasındaki açının açıortayı güneyi ters uzantısı ise kuzeyi gösterir. Yönün hangi ucunun kuzey olduğunu bulmak için güneşin öğleden önce doğuda olduğu akılda tutulmalıdır.

METEROLOJİ, HAVA VE RÜZGAR
           
İzciler için hava durumunu bilmek çok önemlidir. Kampa gitmeden önce hava durumunu incelememek, ona göre giysi almamak ve kalış planları yapmamak kampınızın çok kötü geçmesine neden olabilir. Günümüzde hava tahminleri daha uzun süreli ve çok daha güvenilir olarak yapılabilmektedir. İnternet sayesinde birçok hava tahmin istasyonunun web sayfalarına girip ileriki dönemin tahminlerini alabiliriz. Ancak iş bu kadarla bitmez. İzciler her an değişen hava durumunu kendileri de çok iyi analiz edebilmelidirler. Kamplarda faaliyetlerini bu tahminlerine göre planlayabilirler.
            Eski çiftçiler ve gemiciler kendileri için çok önemli olan hava tahminini deneyimlerine dayanarak bazı belirtilerek göre yaparlardı. Bizler bugün şanslıyız, günlük hava raporlarını dinleyip,, hava durumunu öğrenebiliyoruz. Bununla beraber Doğa yürüyüşüne gittiğinde sende bazı belirtilere bakarak önündeki saatlerde havanın nasıl olacağını tahmin etmek zorunda kalabilirsin. Sana bu konuda yardımcı olacak pek çok şey var.

HAVAYI NASIL ANLAMALI
Havanın iyi, yağmurlu, rüzgarlı veya fırtınalı olacağını anlamak kolaydır.

İYİ HAVA BELİRTİLERİ
            1- Gökyüzü koyu mavi görünürse, güneş doğarken parlak ve hafif sisli bulunursa, gökkuşağı akşam görünürse, güneş ay etrafında büyük hale olursa havanın iyi olacağı anlaşılır.
            2- Otların üzerindeki çiğ iyi havayı müjdeler. Çiğ olayı havanın kuru ve açık olduğu zaman gerçekleşir.
            3- Havanın sisli bulunması, sükunetli olacağını gösterir.
            4- Ateşin dumanı yukarıya doğru düz olarak yükselirse yüksek hava basıncı olduğu ve havanın güzel olacağı anlaşılır.
            5- Akşam kırmızı olan bir gökyüzü iyi havanın belirtisidir. Havadaki toz partikülleri gördüğün zaman kırmızı rengin oluşmasına neden olur.
            6- Kırlangıçlar yükseklerde uçarsa ertesi günün yağmurlu olmayacağı anlaşılır. Böyle havalarda kırlangıçlar hava akımları ile yükselen böcekleri yükseklerde yakalar. Yani bu durum yüksek hava basıncına işarettir. Yüksek hava basıncı ise iyi hava demektir.

KÖTÜ HAVA BELİRTİLERİ
            1- Sabahleyin kırmızı bir gökyüzü toz yüklü bir havanın doğuya doğru çekilip yerini batıdan gelen hem yüklü havaya bıraktığını gösterir.
            2- Kırlangıçların toprağa yakın uçmaları böceklerin alçak hava basıncı nedeni ile toprağa yakın olduğunu gösterir. Alçak hava basıncı ise kötü hava demektir.
            3- Ateşin dumanı yükselmeden dağılıyorsa alçak basınca ve kötü havaya işarettir. Otlar sabah kuru ise, üzerinde çiğ yoksa, kötü hava geliyor demektir.
            4- Güneş doğarken, gökyüzünün kırmızı, gökkuşağının sabahleyin görünmesi, Ay’ın etrafında küçük bir çember bulunması yağmura işarettir.
            5- Güneş doğarken kırmızı görünmesi, batarken gökyüzünün kırmızı olması rüzgara işarettir.
            6- Güneşin soluk ve dumanlı doğması, Ay’ın parlak olması, bulutların beyaz olması, güneş ve Ay’ın etrafında bir kavis bulunması fırtınaya işarettir.

                   BULUT TÜRLERİ

    Bulutlar havanın soğumasıyla oluşan milyonlarca küçük su damlacığından ve buz kristalinden meydana  gelir. Bunlar değişik şekillerde oluşurlar. Biçimleri ,yükseklikleri ve büyüklüklerine göre adlandırılırlar.
            Sirüs : (cirris ya da "tuğ"): Genellikle 6000 m. ve yukarısında bulunurlar ve açık bir günde görülür, sakin bir denizin işaretidir.
            Cirro Stratus: Karışmış örümcek ağı şeklinde, yükseklerde ince beyazımsı bulutlar. Sakin bir denizin işaretidir.
            Alto cumulus ya da "koyunlar": Aynı boydaki gri veya beyaz bulutlardır. Bir koyun sürüsünü andırırlar. Yerden yükseklikleri 6-8 km. Arasındadır.
            Alto stratus: Gökyüzünü gri bir perde gibi yoğun olarak kaplayan, güneş ya da ay bulunan bölümü parlak olan bulutlardır. Fırtınaya işarettir.
            Strato cumulus: Kıvrım kıvrım koyu bulutlarıdır. Çok yoğun değildirler. Aralarından yer yer mavi gökyüzü görünür. Yağmur getirmezler.
                          Aşağıda hepsinde de ayrı birer hayat dersi olan yüzlerce özlü söz var.

"Çaresiz kaldığınızda bilin ki tek çare yine kendinizsiniz...!"
"İlerlediğiniz yolda hiç bir zorlukla karşılaşmıyorsanız,bilin ki o yol asla sizi doğruya ulaştırmaz...!"
"Ayakta ölmek diz ustu yasamaktan daha çok onur vericidir...!"
"Akıllı olanlar sebepler konusunda tartışırlar. Ama nihai kararı sonuçta sürekli aptallar verir...!"
"Kelimelerin gücünü bilmiyorsan insanların kuvvetini asla tahmin bile edemezsin...!"
"Hayatta en acı şey; İnsanoğlunun yaşam surecindeki kaçırmış olduğu fırsatlardır...!"
"Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir"
"Hepimiz hayatın kısalığından söz ederiz de, boş geçen zamanımızı nasıl kullanacağımızı bilmeyiz"
"Böcek olmayı kabullenenler, ezilince şikayet etmemelidirler."
"Aşkın ilk soluğu mantığın son soluğudur."
"Düşünceniz ne ise yaşamınızda odur, yaşamınızın gidisini değiştirmek istiyorsanız düşüncelerinizi değiştiriniz."
"Konuşmak ihtiyaç olabilir, ama susmak bir sanattır..."
"Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz..."
"Karanlıklara sitem edeceğimize hepimiz bir mum yaksak, karanlıklar aydınlığa dönerdi.."
"Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince diğerleri de yanlış gider. "
"Yarin bambaşka bir insan olacağım diyorsun. Niye bugünden başlamıyorsun? "
"Felaketin bir iyiliği varsa oda hakiki dostlarımızı tanıtmasıdır..!"
"Eğer bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri oluşuyorsa orada güneş batıyor demektir"
"Geçmişe dönük kesmelerle yasamaktansa, geleceğe dönük balkılarla yasamayı tercih ederim."
"Nefsini sabretmeye alıştırabildiysen ona zaferlerini müjdele..."
"Gerçek ilerleme ilerici olmaktan değil, ilerliyor olmaktan meydana gelir? "
"İnsanlar sizden eleştiri isterler; ama duymak istedikleri övgüdür."
"Akıl susunca düşünce durur, düşünce durunca, hareket durur, hareketsizlik, çürümenin eşiğidir."
"Hayatı seviyorsanız, zamanınızı boşa geçirmeyin. Çünkü zaman hayatın ta kendisidir."
"Her zaman doğruyu söyle; ne dediğini hatırlamak zorunda kalmazsın."
"Bugün halledemediğimiz bir sorunun nedeni, dün onu doğru yapmak için zaman ayırmamış olmamızdır."
"Yaşam geriye bakarak anlaşılır, ileriye bakarak yaşanır."
"Dostu da severim düşmanı da. Çünkü dost gücümü, düşman ise ödevimi gösterir."
"Gözlerde yaş yoksa, ruh gökkuşağına sahip olamaz." KIZILDERİLİ ATASÖZÜ
"Duymak istemeyen kadar kötü sağır yoktur". İTALYAN ATASÖZÜ
"Hayat, yaşantı aramak değil, kendimizi aramaktır". C.PAVESE
"Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun. Niye bugünden başlamıyorsun?" EPIKTETOS
"İnsan uçurumun kenarına varmadan kanatlanmaz". KAZANCAKIS
Bildiğimizi zannetmemiz öğrenmemizin en büyük düşmanıdır. DR.C.BERNARD
Küçük şeylere fazla önem verenler ellerinden büyük şeyler gelmeyenlerdir. EFLATUN
İnsan ancak anladığı şeyleri duyar. GOETHE
İki tür insan daima açtır. Biri bilimi arayan, diğeri de parayı. CAT STEVENS
Hepimizde başkalarına katlanacak güç vardır. LA ROCHEFONCAULD
Temiz
elleri olan insanların da kirli düşünceleri vardır. S.LEB
Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılmaz. LUKIANOS
Çevrelerine uymak için kendilerini yontanlar, tükenip giderler R.HULL
Ölümün bizi nerde beklediği belli değil, iyicimi biz onu her yerde bekleyelim. MONTAIGNE
En insani davranış, bir insanın utanılacak duruma düşmesini önlemektir NIETZSCHE
Kelimelerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsınız....Konfüçyüs
İki şeyin sonsuz olduğunu biliyorum; evren ve aptallık. Aslında ilki konusunda çok da emin değilim. Albert Einstein
Dünyayla aranızdaki kavgada dünyayı arkanızda bırakın. Franz Kafka
Belki de bu dünya başka bir gezegenin cehennemidir. Aldous Huxley
Yaptığımız şeyler için pişmanlık zamanla geçer, ne var ki, yapmadığımız şeylere pişmanlığın çaresi yoktur. Sydney J. Harris
Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur. P.Drucker
Doğru yolda giden kaplumbağa eğri yolda giden yarış atını geçer. J. J. Rousseau
En çok yaşamış olan uzun yıllar yaşamış olan değil, yaşamının anlamını en fazla anlamış olan insandır. S. Kierkegaard
Yaşam geriye bakarak anlaşılır, ileriye bakarak yaşanır. J. Keth Moorehad
Elmas yontulmadan, insan da yanılmadan mükemmelleşemez. J. Jenkins
Silginiz kaleminizden önce bitiyorsa yanlışınız çok demektir. Liverpool Echo
İnsan, yaşamının dörtte üçünü yapamayacağı şeyleri istemekle geçirir. Goethe
Rüzgarın nasıl estiği fark etmez. Farkı yaratan yelkenlerinizi nasıl açtığınızdır. Vera Peiffer
Kendi omuzuna tırman. Başka nasıl yükselebilirsin ki! Nietzche
Eğitim, öğretmenlerin çocuklara sözcüklerle anlattıklarıyla değil, çocukların fiziksel ve sosyal çevrede geçirdikleri yaşantılarla gerçekleşir. Maria Montessori
Ben ondört yaşındayken babam öyle cahildi ki yakınımda olmasına bile dayanamazdım. Ama yirmi birime geldiğimde öyle çok şey biliyordu ki yedi yılda nasıl öğrendiğine şaştım.
Hayatta en çok pişman olduğum şeyler, pişman olacağım diye yapmadıklarımdır.
Kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Ancak bu arada çok basit bir sanatı unuttuk: Kardeşçe yaşamayı!.....
Hayatınızı cesurca kabullenin, başarıya dönüştüğünü göreceksiniz. Emerson
Ne zaman insanlar benimle aynı fikirde olsa, hatalı olduğumu düşünürüm. Oscar Wilde
Her zaman doğruyu söyle; ne dediğini hatırlamak zorunda kalmazsın. Mark Twain
Hiçbir şeye sahip değilseniz hiçbir şey kaybedemezsiniz. William Shakespeare
Her şeyin bir güzelliği vardır herkes göremese de.. Konfucyus
Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Albert Einstein (1879-1955)
Kimse sana senden iyi öğüt veremez. Cicero
Her şey üstüne üstüne geliyorsa, belki de sen ters gidiyorsundur. Fransız Atasözü
Hayatı yaşamanın iki yolu vardır: Biri hiçbir şeyin mucize olmadığını düşünmek, diğeri her şeyin bir mucize olduğunu düşünmek... Albert Einstein (1879-1955)
İyi geçirilmiş bir günün, mutlu bir uyku getirmesi gibi; iyi yaşanmış bir hayat da mutlu bir ölüm getirir. Leonardo da Vinci (1452-1519)
Gençler ihtiyarların aptal olduğunu sanırlar ama ihtiyarlar gençlerin aptal olduğunu bilirler. George Chapman
Ayakkabılarım olmadığı için üzülürdüm, ta ki sokakta ayakları olmayan adamı görene kadar Balzac
Karanlığa söveceğine kalk bir mum yak. Konfucyus
Dünün hataları yarının deneyimleridir. Roberto Baggio
Aldığın her nefesi fırsat bil, ot değilsin yeniden bitmezsin. Ömer Hayyam
Umutla yolculuk etmek, gidilecek yere varmaktan çok daha zevklidir. Robert Louis Stevenson
Günlerini say, servetini say, büyüklerini say ama yerinde sayma.
Gözler yaşarmadıkça, gönülde gökkuşağı olmaz.
Güzellik, görenin gözündedir. Margaret Hungerford
Güneşi gözden kaçırdım diye ağlarsan, yıldızları da göremezsin... Togore
Düşündüğünüz / Söylemek istediğiniz / Söylediğinizi sandığınız / Söylediğiniz / Karşınızdakinin duymak istediği / Duyduğu / Anlamak istediği/ Anladığını sandığı /Anladığı..arasında farklar vardır. Dolayısıyla insanların birbirini yanlış anlaması için en az 9 ihtimal var. Sylviane Herpin
Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz. Claude Peppeer
Cesur ol, değilsen bile öyle davran. Hiç kimse aradaki farkı anlayamaz..
Önceliklerini iyi tayin et. Kimse ölüm döşeğinde; ''iş yerimde daha fazla zaman geçirseydim'' demez. Ölmeden önce denemek istediğin, 25 şeyin listesini çıkar, cüzdanında taşı ve sık sık göz at..
Gerçek,yalnızca yalanla çiğnenmez..Sessizlikle de yıkılabilir.
Köprüleri atma. Aynı nehri kaç kez daha geçmek zorunda kalacağına şaşıracaksın…
Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve bilgi gibi şeref yoktur.
Benim mutluluğum şundan ileri geliyor: Sahip olduğum şeyler için seviniyor, sahip olamadığım şeyler üzerinde düşünmüyorum.
İnsan, dünyada kendisinden daha çok hiç kimseye borçlu değildir.
Eline, beline ve diline sahip olacaksın; eşine, işine ve asına bağlı olacaksın. Sevecek, sevdirecek ve sevindireceksin. Tüm bunları uygularken de, haddini bileceksin.
Hiçbir şey ele geçince, kafada olduğu gibi güzel olmaz.
Fakat yine Dünya dönüyor. Galilei Galileo
Sabırlı, şefkatli, bağışlayıcı ol. Eninde sonunda bütün servetin sensin. Görmeye çalış ki bütün alçaklığına ve kalleşliğine rağmen dünya; yine de insanoğlunun biricik mekanıdır...
Hatırlar mısın doğduğun zamanlar sen ağlarken, herkes sevinçle gülüşüyordu..öyle bir ömür geçir ki; herkes ağlasın öldüğünde, sen mutlulukla gülümse; Kızılderili Atasözü
Nuh'un Gemisi bir firma tarafından üretilseydi omurgası hala tamamlanmamış olabilirdi. En iyi işler tek başına başarılan işlerdir. Charles Spurgeon
Girişimci izin almak yerine af dilemeyi tercih eder. Joe Mancuso
Amerikanın yeni dalgası, girişimciler olacak. Harold S. Geneen 1910
Tek başına olan bugün yola çıkabilir; ama bir başkasıyla seyahat edecek olan diğeri hazır olana kadar beklemek zorundadır ve ikisinin de hazır olması çok uzun zaman alabilir. Henry David Thoreau
En iyi işler, tek kişi tarafından yapılmış olanlardır. Charles Spugeon
Bu kadar iyi eleman nereden yetişiyor? Hepsi iki, üç kişilik firmalardan geliyorlar; çünkü onlar kırk kişinin, üç kişinin yaptığını yapamayacağını farketmişler. Bu insan doğasının yasasıdır. Roger Smith
Kendi kayığını yaptığında onu sen yönlendireceksin.
Lütufların ilki; özgürlük. Gibbon
Hayatın ortaya koyduğu en büyük gerçek; her canlının kendi yaptıklarını kendisinin belirlediğidir. Eğer birşey bir diğeri tarafından yönlendiriliyorsa, o ölü birşeydir. Thomas Aquinas
Kendi işinizde olmak bir başkası için çalışmaktan çok daha taktire değer bir şeydir. H. L. Mencken
Kendi küçük işine sahip olanların sayısı artıkça ülkemiz de daha güvenli bir yer olacaktır. En iyi vatandaşlar, ülkenin gelişmesinde en çok çıkarı olanlardır. John Hancock
[Girişimciliğin ekonomi kitaplarında yer edinememesi ile ilgili:] Ekonomi profesörlerinin büyük bir bölümü girişimcilik hakkında hiçbirşey öğrenmemiştir ve bu yaştan sonra öğrenmeye de niyetleri yoktur. Roger Arnold
Reddedilmeye olan dayanıklılığı sadece reddedilerek kazanabilirsiniz. Girişimciyseniz deriniz hızla kalınlaşır. James R. Cook
Hiç maaş ödemesi yapmak zorunda kalmamış biri daha adam olmamıştır. Ivan Shaffer
Etrafta dolaşarak ofisinizdeki perdelerin beyaz mı yeşil mi olacağına endişelenmeyin. Maaşları nasıl ödeyeceğinize endişelenin. Peter L. Scott
Başarılı bir girişimci olmak için, sadece işinizi değil tüm hayatınızı kapsayan bir şirket kurmalısınız. Warren Rodgers

 
  Nimbus "şemsiye": Tam anlamı ile yağmur bulutlarıdır. Kalın ve koyu renklidirler. Alt kısımlarda yer yer küçük bulutlar vardır. Bulutların içinde bazı deliğe benzer açıklıklar bulunur.
            Cumulus "Yün sepeti": Çeşitli yüksekliklerde büyük bulut yığınları. Güneşe karşı olan yerleri parlaktır.
            Cumulo Nimbus "fırtına" ya da "sağanak": Cumuluse benzerler Üst tarafından "cirrus"a benzer bulutlar alt tarafta ise "nimbus" bulutları vardır. Çok alçak bulutlardır. Dolu bu bulutlar tarafından oluşur.
            Stratus "çarşaf": Yukarıya doğru yükselen yatay bir sis tabakası. Parçalara ayrılmış şekline "franto stratus" adı verilir.
            Pus veya sis; çok küçük su damlacıklarından oluşan "yüzey bulutlarıdır.". Sis pustan daha yoğundur.
            Çiy: Soğuk bir yüzeyle temas eden havanın sıcaklığı belli bir noktaya düştüğünde çiy oluşur. Su buharı çiy damlacıkları halinde soğuk yüzeylerde yoğunlaşır.
            Don: Yüzeylerdeki sıcaklığın don noktasının altına düşmesiyle oluşur.
            Kırağı: Kırağı küçük buz kristallerinden oluşur ve donmuş bir çiydir.
            Uçakların arkalarında bıraktıkları izler, uçak motorlarından çıkan su buharı içeren sıcak gazların soğuk havada donması ve yoğunlaşması ile oluşurlar.

HAVA TAHMİN RAPORU

İçinde yaşadığın yerin iklimini bilirsen çevreni daha iyi tanırsın. İklimi öğrenmen konusunda radyodan,  TV.den, gazetelerden alacağın hava raporları sana yardımcı olacak. Hatta biraz yardımla kendi meteoroloji istasyonunu kurabilirsin. Ölçümleri günde iki kere ve üstteki tabloda gösterilen konularda gerçekleşir. Bir ay sonra edindiğin bilgileri arkadaşına aktar. Hava konusunu bir hobi olarak seçersen meteoroloji konusunda uzman kişilerle bağlantı kur.

RÜZGAR
            Rüzgar; harekette olan havadır. Bu hareket bir doğrultuda olup daima yataya pek yakındır. Rüzgarın eğimi birkaç dereceyi geçmez. Rüzgar doğrultusu, rüzgarın estiği yönle gösterilir. Mesela ''kuzey rüzgarı'' kuzeyden gelen yani, ''kuzeyden güneye doğru esen rüzgar''demektir. Rüzgarın yönü ''rüzgar fırıldağı'' denilen aletle tayin edilir.
            Rüzgarlara, yönlerine göre, bölge halkının verdiği bir takım adlar da vardır. Mesela Marmara Bölgesi'nde kuzeyden esen rüzgara ''Yıldız" kuzeydoğudan esene ''poyraz'', doğudan esene ''doğu'' güneydoğudan esene ''keşişleme'', güneyden esene ''kıble'', güneybatıdan esene ''Lodos'' batıdan esene ''batı'', kuzeybatıdan esene ''karayel" denir.

 


RÜZGARLARIN ŞİDDETLERİNE GÖRE ALDIKLARI ADLAR

DERECESİ

ADI

HIZI (Saniyede m.)

Etkisi

0

Sakin

0 - 1

Hissedilmez

1

Çok Hafif

1 - 2

Hissedilmez

2

Esinti

2 - 4

Yaprakları Kımıldatır

3

Hafif Meltem

4 - 6

Yaprakları Kımıldatır

4

Meltem

6 - 8

İnce Dalları Sallar

5

Sert Meltem

8 - 10

Duman hafifçe yana kayar, ince dalları sallar

6

Rüzgar

10 - 12

Kalın Dalları Sallar

7

Fırtınalı Rüzgar

12 - 14

Kalın Dalları Sallar

8

Hafif Bora

14 - 16

Körpe Ağaç Gövdelerini Sallar

9

Bora

16 - 20

Toz, kağıt parçalarını yükseltir, ağaçlar sallanır.

10

Şiddetli Bora

20 - 25

Dalları kırar

11

Fırtına

25 - 30

Dalları kırar, rüzgara karşı yürümek zorlaşır.

12

Tayfun (Kasırga)

30 ve Yukarısı

Ağaçları kökünden söker, binalara zarar verir.

ISI -RÜZGAR CETVELİ
            Isı-Rüzgar Münasebeti: Isı-Rüzgar cetvelinde görüleceği gibi hava sıcaklığı, insan, malzeme, araç ve yiyecek maddeleri üzerine, rüzgarın hızına bağlı olarak değişik kuvvetlerde etki yapmaktadır. Yukarıdaki çizelge bütün izcilerce çok iyi bilinip uygulandığı sürece soğuğun olumsuz etkilerinden korunmak mümkündür.
            Don çalması oldukça ılık havalarda bile rüzgarın vücudun korunmasız kısımlarına nüfuz ettiği durumlarda meydana gelebilir. Örneğin; Şayet rüzgar sakin ve ISI -29"C ise dondurucu rüzgar etkisi çok azdır. Ancak aynı ısı derecesinde rüzgar saatte 40 Km. süratle esiyor ise dondurucu rüzgar halinde oluşan ısı derecesi -59 °C olur. Bu koşullar altında tehlike büyüktür ve bu ısıya maruz kalan vücut 30 saniye içinde donabilir.

Sıcaklık Değiştirme Formülleri 

Metrik veya İngiliz sistemini değiştirmek için dış kolonlardaki faktörler.

CELSIUS = C = 5/9 (F-32) F = 9/5 C + 32
FAHRENHEIT 32 40 50 60 70 75 85 95 105 212° °
CELSİUS 0° 5 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 100

 

HAVA DURUMU

 

Görüş

 

Görülebilen Mesafe

Tanım

50 metre

Keşif sis

200 metre

Kalın sis

400 metre

Sis

1000 metre

Mutedil sis

1 mil = 1609 m

Puslu

2 Mil = 3218 m.

Zayıf görüş

5 Mil = 8045 m.

Orta görüş

10 Mil = 16090 m.

İyi görüş

30 Mil = 48270 m.

Çok iyi görüş

30 Milden fazla

Fevkalade iyi görüş

 

DENİZİN DURUMU

 

Dalga yüksekliği

Tanım

0

DURGUN DENİZ. Sütliman

1 Kd.'den

SAKİN DENİZ. Tepeleri olmayan küçük dalgacıklar.

1- 3 Kd.

HAFİF SOLUGANLI DENİZ. Kısa fakat bariz dalgalar; dalga tepelerinde köpük teşekkül etmemiş fakat cam gibi.

3 -5 Kd.

MUTEDİL DENİZ. Dalgalar büyümeye başlıyor, arada sırada beyazlıklar gözüküyor.

5 -8 Kd.

KABA DENİZ.Orta dalgalar, bariz uzun şekil almaya başlar, tepelerinde beyaz köpükler uzamaya başlar.

8-12 Kd.

PEK KABA DENİZ. Dalgalar büyür, devamlı beyazlıklar, dalgalar kırılmaya başlar ve köpükler rüzgar istikametinde uçuşmaya başlar.

12 -20 Kd.

YÜKSEK DENİZ. Ağır tepeleri beyaz dalgalar, köpükler, keşif şeritler halinde rüzgar istikametinde savrulur.

 

METEOROLOJİ ARAÇ-GEREÇLERİ

Yağmur sayacı: Her yanı aynı çapta bir teneke kutu al kutunun içinde biriken yağmur suyunu her gün bir cetvel kullanarak ölç, kutuyu her ölçümden sonra boşalt.
            Nem oranı: Nem oranını ölçmek için karton bir süt kutusu bul. Kutuya yerleştireceğin birinin haznesi ıslak, diğerinin kuru olan iki termometre arasındaki farkı bularak nem oranını ölç. Nem oranını bulmak için aşağıdaki tabloyu kullan.

NEM ORANI ÖLÇÜM TABLOSU
            Hazne Islak olan ve kutu olan termometreler Kuru ve ıslak Hazneli Termometrelerdeki Isı arasındaki ısı (Centigrad ve Fahrenheit olarak)
            Kuraklık: Bir bölgede en az 15 günlük bir sürede 0.2 mm. Den daha az yağış gözlenmesine kuraklık denir.

TAHMİNLER

Bir dakikalık süre 1001, 1002, 1003............ 1060’ a kadar geçen süredir.Bir insan dakikada 100 m

Saatte 5 km yürür. Bisikletli bir insan saatte 15 Km yol alabilir .Sesin saniyedeki hızı 360 m/sn. dir.  İzciler, zaman, uzaklık, genişlik, yükseklik, yön ve hava tahminleri yaparken şu yöntemlerden yararlanırlar:

                        1. Zaman Tahminleri

                               2. Uzunluk Tahminleri

                                  a. Olsa olsa metodu ile uzunluk bulma.

                                  b. Baş parmak yöntemi ile uzunluk bulma.

                               3. Genişlik Bulma

                                  a. Dalgalandırmak yöntemi ile genişlik bulma.

                                  b. Napolyon yöntemi ile genişlik bulma.

                                  c. Tales Bağıntısı yöntemi ile genişlik bulma.

                               4. Yükseklik Bulma

                                  a. Devirme yöntemi ile yükseklik bulma.

                                  b. İzci sopası yöntemi ile yükseklik bulma.

                               Mesafelerde Yanılmalar

Açık ve berrak havalarda su ve kar üzerinde yanılmalar olur. Kapalı ve sisli havalarda da mesafe olduğundan daha uzak görünür.

                   Normal Bir Göz;

                   1- 500-600 metrede insanları oldukça net bir şekilde görür.

                   2- 700-800 metrede yürüyen insanların bacak hareketleri görünür.

                   3- 4 Km. de evlerin bacaları görünür.

                   4- 7 Km. de   orta büyüklükteki evler görünür.

               5- 15 Km. de büyük binalar görünür.

Uzaklık Tahminleri

   Tesis  yapımında ve haritacılık çalışmalarında veya gerektiğinde, ölçme olanağı bulunmayan yerlerde uzaklıkları bulmak için bazı tahminler yapmak gerekir. Bu tahminlerin yapılabilmesi için bir süre ölçü birimleri üzerinde çalışılması gerekir ki, yapacağı tahminler normale yakın olsun. Biz bu tahmin etme yoluna doğrudan doğruya tahmin diyoruz. Bir de bazı yöntemler sonucu yapılan ölçmeler vardır ki, bunlar uzaklığın tahmin edilmesinden çok bulunmasına yararlar.

   

 

    1. Uzunluk Bulma:

    a) Başparmak Yöntemi:

    Bir noktanın bulunduğumuz yere olan uzaklığını bulmak istersek (bu nokta bir ağaç olsun) önce sağ kolumuzu başparmak yukarı gelecek şekilde ileri doğru uzatırız. Sol gözümüzü kapayarak parmağımızla ağacı çakıştırır, sağ gözümüzü kapar sol gözümüzü açarız. Böylece parmağımız ağacın soluna doğru kaymış olarak görülecektir. Parmağımızın o anda gösterdiği nokta ile ağaç arasındaki uzaklığı tahmin  etmek daha kolaydır. Tahmin ettiğimiz o uzaklığın on katı ise, bulunduğumuz nokta ile ağaç arasındaki uzaklığa eşittir.

    b) Katlama Yöntemi:

    Bize olan uzaklığını ölçmek istediğimiz nokta yine bir ağaç olsun. Bulunduğumuz yerle ağaç arasındaki uzaklığın tahmini olarak orta noktasına bakalım ve orada gözümüzle bir işaret saptayalım. Sonra aynı işlemi yine bulunduğumuz yer ile saptadığımız nokta arasında yaparak yine bir orta noktası bulalım. Son bulduğumuz bu nokta ile aramızdaki uzaklığı ölçer, çıkanın dört katını alırsak bizim ağaca olan uzaklığımız ortaya çıkar. Bu katlama, uzaklığa göre çoğaltılır. O durumda 8, 16, 32, ... katları alınarak işleme devam edilir.

    2. Genişlik Bulma:

    a) Durgun akan bir derenin dalgalandırma yöntemi ile genişliğinin bulunması:

    Durgun akan bir derenin enini ölçmek için dere kenarında durarak suya bir taş atın. Taş derenin tam kenarına atılmalıdır. Taşın oluşturduğu dalgalar halka halka büyüyerek karşı kıyıya kadar gidecektir. İlk halkanın karşıya ulaşması anında aynı halkanın sağ veya sol ucunun dere kenarında nereye geldiğini saptayın. Bulunduğumuz yer ile o nokta arasını ölçtüğümüzde çıkan sonuç derenin genişliğine eşittir. Yani şekle göre (a=x) olur.

   
b) Durgun akmayan ve karşı tarafına geçilmeyen bir nehrin genişliğinin bulunması:

Önce nehrin şekilde belirtilen A, B, C, D, noktaları gelişi güzel saptanır. Buralara birer izci sopası dikilir. (Nehrin karşı yakasına geçme olanağı olmadığından A noktası için bir işaret saptanır, örneğin bir ağaç  veya taş gibi) bundan sonra C noktasından D noktasına doğru bir izci yürümeye başlar. Bu arada B noktasından A ya bakılır. Yürüyen izci A noktası ile bir hizaya gelince izciye durması söylenir. Burası E noktasıdır. Arazide temsili olarak yaratılan bu şekilde B, C, D, E noktaları arasındaki uzaklık ölçülerek buradan:

AD/CD=DE/EC bağlantısı ve AD= CBXDE/EC bulunur.

AD bulunduktan sonra “d” uzaklığı çıkartılırsa net nehir genişliği bulunur: (AD- d = Nehir genişliği)

 

c) Bir gölün genişliğinin bulunması:

Şekildeki A,B, C, D noktalarına birer izci sopası dikilir. Bir izci A dan D ye doğru yürürken bir başkası B noktasına C ye doğru bakmaktadır. Yürüyen izciyi C noktası ile aynı hizada gördüğünde izciye durmasını söyler. İzcinin durduğu nokta E noktasıdır. Buna göre:

AE/ED=AB/CD bağıntısı ve CD= EDXAB/AE bulunur.

3. Yükseklik Bulma:

Yüksekliği bulmak istediğimiz konu bir ağaç olsun. Bunun için bir takım yöntemlere başvururuz.

a) Gölge Yöntemi:

Eğer ağacın gölgesi varsa, yere dik olarak dikilen bir izci sopasının da  gölgesi ağacın gölgesine orantılıdır. Bunun için şekilden: CA/FD=AB/DE bağıntısı elde edilir. Sonra buradan CA= ABXFD/DE bulunur.

                                   C  

 

 

 

 

                                                                         F

                                                                 Sopa     

 

 

                                  Gölge     B                 D     E                          

                   b) Ayna Yöntemi:

    Şekildeki gibi ağaçla izci arasına bir ayna konur. İzci, ağacın tepesini görünceye kadar  ayna ileri geri yürütülür. Burada aynanın yere paralel olmasını sağlamak gerekir. Bu, bir tas su içine konan düz bir tahta üzerine aynayı  koyarak yapılabilir. Sonra şekilden: CD/DE=AB/EB bağıntısı, buradan CD=DEXAB/EB bulunur.

                        C

 

 

                                                                          A

                                                                         

 

                                                  Ayna

                                  

                       D                           E                   B                         

                   c) Devirme Yöntemi:

    Elimizde yere dik olarak tuttuğumuz izci sopası ile ağaca yaklaşarak ve uzaklaşarak yürürüz. Bir an gelir, sopa ile ağacı aynı boyda görürüz. Bu sırada sopayı yere yatay olarak çevirirsek, sopanın ucundan ağaç hizasında göreceğimiz nokta (örneğin bir taş) ile ağaç arasındaki uzaklık ağacın boyuna eşittir. (a=X).

                                                                                                  

                                                               

                                                                                   x

 

 

 

                                                                                           a

 

                                                                                                  Taş

                   d) İzci Sopası Yöntemi:

    Bir izci yere yatarak ağacın tepesine bakar. İzcinin yattığı noktaya E diyelim. Başka bir izci ise izci sopasını yere dik olarak E noktasından ağaca doğru taşır. Öyle bir yere gelir ki yere yatarak bakan izci sopasının ucu ile ağacın tepesini aynı hizada görür. Buradan AB/BE=CD/DE bağıntısı ve AB=BEXCD/DE bulunur.

                  

Yön Bulma Teknikleri:

İnsanlar doğada çoğunlukla yönlerini bulmakta zorlanırlar. Özellikle ormanlık alanlarda ağaçların sıklığı ve çeşitli engeller nedeniyle ister istemez belli açılarla yön değiştirilir .Bu iri bir kayanın yanından geçerken veya bir çalılığı atlarken olabilir. Ormanda yönünü kaybeden birisi genellikle paniğe kapılır. Bu durum daha fazla paniğe gerek bırakmadan da çözümlenebilir. Ormanda mevcut özel işaretlerin okunması, ona en rahat bir şekilde yön gösterecektir. Ormanda yürürken çevreyi dikkatli incelemek, mümkünse tek sıra yürümek, sağ ve sol yanımızda nelerin olduğunu hatırda tutmak, gerekiyorsa özel işaretler koymak; kaya, ağaç, kesilmiş ağaçların yerinde kalan kütükleri, karınca yuvaları bize yön bulmakta yardımcı olmaktadır. Bazen bir parmağımızı ıslatıp rüzgar yönünü bulmakla da yön tahmini yapabiliriz. Çevredeki akarsular, hakim tepeler, karayolları, özel yapıdaki ağaçlar, mihengi  noktaları olarak alınabilir.

                   Pusula Çeşitleri ve Kullanımı

Arazide yön bulma ve açı ölçmek için en çok kullanılan alettir. Pusula, gece ve gündüz, karada, denizde ve havada güven içinde hedefe ulaşmayı sağlar. Pusulalar çeşitlilik gösterir. Bazıları düz, fazla detaylı olmazken, bazılarının da nisan kılı, gözleme çizgisi ve büyüteci vardır.

                   Pusulanın Kullanımı

a- Elde Kullanımı: Nişan almak için göz camındaki yarık, kapaktaki nisan kılı ve hedef arasındaki bir çizgide birleştirilir. Pusulanın konumu bozulmadan büyüteçli göz camı yardımıyla açı okunur. Gece açılar fosforlu katran yardımıyla rahatlıkla okunabilir.

b- Harita, Kroki ve Planların Pusula yardımıyla Yönün Bulunması: Harita, kroki veya plan  önce düz bir zemin üzerine konulur. Sonra pusula yardımıyla önce kuzey, bulunur, üst ucu kuzeye gelecek şekilde pusulayla çalışılır. Daha sonra da gerekli diğer yönler ve açılar bulunur.

    Kroki: Yapılması istenilen görevle ilgili arazi özelliklerini göstermek amacıyla bir yolun veya bir bölgenin elle yapılan büyük ölçekli haritasına kroki denir.Kroki arazi hakkında detaylı en iyi şekilde anlatmasını temin eder.

Çünkü, kelimelerle anlatılması güç veya mümkün olmayan birbiriyle ilgili konuları gösteren bir resimdir. Kroki haritayı tamamlayan bir resimdir,bir vasıtadır.

                   İyi Bir Kroki Çizebilmek İçin:

                   a- Yapım için ayrılan zaman.

    b- Krokiden beklenilen doğruluk derecesi.

    c- Krokide gösterilecek detaylarla doğru orantılıdır.

    Detayların sağlıklı olması için;

    1- Ana hatların tamamlanabilmesi için verilen zaman.

    2- Bölgenin kroki yapma açısından uygunluk derecesi.

    3- İklim koşulları.

    4- İzci veya liderin eğitim derecesi.

    5- Kroki malzemesinin kalitesi.

6-Krokinin hazırlanma amacının bilinmesi gerekir.

İSTİKAMET VE İSTİKAMET AÇILARI

    İstikamet Nedir?

    Harita üzerinde bulunduğumuz noktadan hedefe çizilen doğrultudur.

    İstikamet Açısı Nedir?

    Herhangi bir doğrultunun kuzey doğrultusundan sağa doğru olan açısıdır.

    Kaç Türlü Kuzey Doğrultusu Vardır? Nelerdir?

    1. Hakiki Kuzey: Kuzey kutbu doğrultusunu gösterir.

    2. Manyetik Kuzey: Pusula ibresinin gösterdiği kuzeydir.

    3. Grid (Koordinat) Kuzeyi: Harita koordinatlarının gösterdiği kuzeydir.

    Üç Türlü Kuzey Arasında Meydana Gelen Açılar nelerdir?

    1. Doğal sapma.

    2. Yaklaşma açısı.

    3. İbre inhirafı.

YÖN TAYİNİ

    Arazide Yön Tayini Usulleri Nelerdir?

    1. Pusula ile yön tayini.

    2. Saatle yön tayini.

    3. Yıldızlarla yön tayini.

    4. Güneşle yön tayini.

    5. Diğer usullerle yön tayini.

    Pusula ile Yön Tayini Nasıl Yapılır?

    Pusula düz bir yere konulduğu zaman pusula ibresinin mavi ucu kuzeyi gösterir.

Saatle Yön Tayini Nasıl Yapılır?

 


    Saat akrebi güneşi gösterecek şekilde çevrilir. Saat akrebi ile 12 rakamının gösterdiği doğrultunun tam  ortasından geçen hat kuzey-güney doğrultusunu gösterir.

 

 

 

 

 

    Yıldızlarla Yön Tayini Nasıl Yapılır?

    Kutup yıldızı kuzeyi gösterir. Gökyüzünde yedi yıldızdan meydana gelen Büyük Ayı yıldız kümesi bulunur. Bu kümenin son iki yıldızı arasındaki açıklık aynı doğrultuda  5 defa katlandığı zaman bulunan tek parlak yıldız kuzey Yıldızıdır.

    Güneşle Yön Tayini Nasıl Yapılır?

    Güneş:   Saat 06.00 da doğuda,

                   Saat 09.00 da güneydoğuda,

                   Saat 12.00 de güneyde

                   Saat 15.00 de güneybatıda

                   Saat 18.00 de batıda bulunur.

    Diğer Usullerle Yön Tayini Nasıl Yapılır?

    1. Camilerin minarelerinin şerefe kapıları güneyi gösterir.

    2. Ağaçların kuzey tarafı yosun tutar.

    3. Karınca yuvalarının kuzey tarafında yığıntı bulunur.

    4. Rüzgardan yararlanılır.

    Rüzgarların Yardımı ile Nasıl Yön Tayini Yapılır?

    1. Yıldız                  : Kuzeydoğudan,

        Poyraz               : Kuzeyden,

        Karayel              : Kuzeybatıdan,

    2. Kıble                  : Güneyden,

        Keşişleme         : Güneydoğudan,

        Lodos                                : Güneybatıdan eser.

    3. Gün doğu          : Doğudan eser.

    4. Gün batı            : Batıdan eser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

Komutlar

                   Düdük Komutları 

(Uzun düdük     ---     kısa düdük -)

                   1-   ---     Dikkat –Bir sonraki komutu beklemek zorundadır.

                   2-  ---  . . . Toplan-İzci liderlerinin toplanması komutudur.

                   3-   ---    -  ---      - S.O.S   Tehlike anlamındadır.

                   4-  ---     -   Nöbetçi Obabaşını çağırma komutudur.

                   5-  ---     - - Obabaşılarının hepsini çağırma komutudur.

  

Kol komutları

Zaman zaman kişilerin dikkatini toplamakta, onları sevk ve idare etmekte zorlanırız. Özellikle bizi yeterince tanımayan bir toplum içinde isek bu iş daha da zordur. Toplum içinde, “dur, koş, sus” gibi komut veya bağırmalar hoş karşılanmayabilir. Bu ortamlarda ve ses sınırı dışında olanlara ulaşmak için kol komutlarını kullanırız. Her kol  komutunun kendine has bir anlamı olup, ikinci bir müdahaleye gerek kalmadan izciler tarafından net bir şekilde anlaşılır.         

 

  

Işık Komutları

   Geceleri ve karanlık ortamlarda kullanılır. Sese gerek bırakmadığı için daha sağlıklıdır. İşaret verilecek lambanın güçlü                olması gerekir. Düdük işaretlerinde olduğu gibi mors alfabesinden yararlanılır. Üç pille çalışan el lambaları bu iş için idealdir. 1 kilometreden daha uzak mesafelerde ışık komutları net alınamaz. Havanın sisli, puslu olması da iletişimi etkileyebilir.

                   Teknik İz İşaretleri

    Teknik iz işaretlerinin izciler dışında başkası tarafından görülmemesi ve anlaşılmaması gerekir. Bu  işaretler genlikle arazide kullanılırlar.
            İz işaretlerinin arasında, dağınık yürümekte yarar vardır. Yarım ay biçiminde yürümelidir. Yarım ayın açık kısmı yürünecek yöne bakar. Lider ortadadır. İzi bulan diğerlerine bildirir. Bulunan izler ise deftere not edilir. Daha sonra izi bırakan grupla buluşulduğunda karşılaştırılır. Bu konuda bir çok uygulama yapmakta fayda vardır. Yine işaretler açık seçik anlaşılabilir biçimde olmalı, ancak izci olmayan birisinin anlayamayacağı şekilde olmalıdır.

 

 

ÇEVREMİZ
            İnsanların yaşadıkları çevreye ilişkin duyarlılıkları özellikle son yıllarda artarak yükseliyor. Üzerinde yaşadığımız dünyanın doğal yaşamını sürdürmesi, bunun için doğal kaynakların akılcı ve tedbirli kullanılması giderek insanlığın ortak dileği oluyor. Dünyamızın doğal dengesinin bozulması, ve çevrenin kirlenmesi, kalkınmanın, sanayileşmenin bedeli olmamalıdır diye düşünüyor insanoğlu. Hiç kuşku yok ki insanlığın böyle düşünmesinin en önemli nedeni, yaşadığımız yıllarda çevrenin hiçbir dönemde olmadığı kadar kirlenmesi sorunuyla karşı karşıya kalmasında yatıyor. Denizlerde atmosfere kadar insanın doğal çevresi durmadan kirleniyor. Ancak, yeryüzündeki doğal dengenin taraflarından biri olan insanlık bu kirlenmeye karşı bir bilinç oluşturarak davranacak ve umuyoruz geç kalmayacak.
            "Yapacağınızın küçük olduğunu düşünerek hiçbir şey yapmamak" gibi bir hataya düşmek istemiyor, içinde yaşadığımız dünyanın haline üzülüyor ve onun gidererek bozulan sağlığını düzeltmek yolunda bir şeyler yapmak istiyorsanız, işte size çeşitli öneriler;

;  Yeniden kullanın. "Yeniden kullanma alışkanlığı" geliştiriniz.

;  Eğer geri kazanma çabası yoksa komşu ve dostlarınızı böyle bir çaba başlatmaya ikna edin.

;  Evinizde kullandığınız ürünler arasında yeniden kullanılmayanları azaltın. Çöplüklere ne kadar az atık bırakılırsa, o kadar uzun süre kullanılabileceklerdir.

;  Kullanılmış kağıttan yapılmış kırtasiye, kart ve paket kağıdı satın alın.

;  Bir bahçeniz olsun. Kentsel bölgelerde iseniz en azından saksıda yaprak ve çiçek yetiştirebilirsiniz.

;  Bahçenizdeki otlar, yapraklar, dallar ve diğer bitkiler için bir gübre yığını oluşturun. Bu, çöp toplamayı azaltırken bahçenizin de büyüyüp gelişmesine yardımcı olacaktır.

;  Gübre yığınınıza kahve telvesi, yumurta kabuğu, muz kabuğu gibi şeyler de koyun.

;  Bahçede böcek ilacı kullanımını azaltın. Aslında böceklerin yalnızca yüzde biri ilaçtan etkilenmektedir. Organik ilaçlar kullanmayı deneyin.

;  Ozon tabakasına zarar veren kloroflorokarbonlu aerosollü kutulardan almayın.

;  Kağıt havlu değil, kumaş havlu kullanın.

;  Çamaşır ve evdeki diğer temizlik işleri için düşük fosfatlı ya da fosfatsız deterjan kullanını.

;  Klorsuz çamaşır suyu kullanın.

;  Kumaş çocuk bezi kullanın.

;  İçi yeniden doldurulabilen veya yeniden kullanılabilen kutularda paketlenmiş ürünlerden alın.

;  Sürekli kullandığınız deterjan ve diğer ürünlerin en büyük, ekonomik boyunu alın.

;  Yumurtaları karton kutuda alın, suni köpükten yapılan kutuda almayın.

;  Yemekleri saklamak için plastik rulo yerine mumlu kağıt kullanın.

;  İçinde toksik karışımlar bulunan ürünler yerine toksik olmayan ürünleri seçin. Örneğin; karbonat, limon suyu ve sirkeden temizlik maddesi oluşturun.

;  Eğer seçme şansınız varsa manavlarda ve diğer şerlerde naylon poşet yerine kağıt torbalardan isteyin.

;  Eğer plastik torba kullanıyorsanız, torbaları yıkayıp tekrar kullanın.

;  "Kağıt mı? Plastik mi?" sorununu kolaylıkla tamamen ortadan kaldırabilirsiniz. Manava giderken kendi torbanızı yanınıza alın.

;  Aşırı paketlenmiş mal ve gıda ürünlerinden kaçının. Örneğin., plastik torba ya da sandıkta sıkça paketlenmişler yerine açıkta atılan taze meyve ve sebzeleri alın. Kutu ve paketler, atık ırmağının yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır.

;  Mümkün olduğunca elektrik ampulü yerine enerji tasarrufu sağlayan floresan lambalarından kullanın.

;  Evinizde gerekli izolasyonu yapın. Evlerde harcanan enerjinin neredeyse yarısı izolasyon yetersizliğinden kaynaklanmaktadır.

;  Pencere ve kapılarda aralık olup olmadığına bakın, aralık varsa tıkayın. Pencere ve kapılara dış kanat taktırın.

;  Ocağınıza yılda en az bir kez servis yaptırın.

;  Isıtıcı olarak radyatör kullanıyorsanız, radyatörün arkasına bir yansıtıcı plaka koyun. Böylece ısıyı duvarın çekmesini önlemiş olursunuz.

;  Doğal ışıktan en üst düzeyde yararlanın. Düşünün, gün içinde gerçekten lamba yakmanız gerekiyor mu?

;  Odadan 15 dakika veya daha fazla süreyle ayrılacaksanız ışıkları kapatın.

;  Buzdolabınızı "daha az soğuk" duruma ayarlayın. Arkasındaki kondansatör borularını yılda bir kez temizleyin.

;  Su musluğunu kapatın. Tıraş olurken, dişlerinizi fırçalarken, bulaşık yıkarken musluğu açık bırakmak her dakika 11-29 litre arasında su sarfiyatına neden oluyor.

;  Banyo yapmak yerine duş alın, Düşük akış hızı olan duş başlığı takın.

;  Sızıntıları hemen tamir edin. Damlayan bir musluk günde 76 litreden fazla su kaybına neden olabilir.

;  Bir çamaşır makinesi almanız ya da kullanmakta olduğunuz makineyi değiştirmeniz gerektiği zaman önden yüklemeli olanından alın. Önden yüklemeli olanlar, yukarıdan yüklemeli olanlara oranla yüzde 40'a yakın daha az su tüketiyor.

;  Bulaşık, çamaşır makinelerinizi ve kurutucunuzu yalnızca tam dolu olduklarında çalıştırın.

;  Mümkünse, çamaşır kurutma makinesi kullanmak yerine, çamaşırlarınızı dışarıya asarak kurutun.

;  Garajınızı ve kapı önünü hortumla yıkamayın, süpürün.

;  Eşyanız kırıldığında bir kenara atacağınıza tamir edin.

;  Yağlı boya yerine lateks boya kullanın.

;  Yeniden şarj edilebilen pilleri kullanın.

;  Tatilde bile çevreye duyarlılığınızı yitirmeyin. Etrafı kirletmeyin.

;  Hafta sonunda açık havada ızgara yaparken, kirliliğe neden olan yabancı sıvılar kullanmayın. Plastik çatal, bıçak ve tabakları yıkayarak yeniden kullanın.

;  Plastik kutu kapakları, hayvanlar için öldürücü silah anlamına gelebilir. Kapakları almadan önce parçalara ayırın.

;  Öldürücü balonlar! Helyum dolu balonlar suya ulaştığında balina ve su kaplumbağaları tarafından yutularak ölmelerine neden olabilmektedir. Balonlarınızın uçup gitmesine izin vermeyin.

;  Arka bahçenizi hayvanlar için sığınak haline getirin.

;  Bir balıkçı ya da kayıkçı iseniz, çöp toplayıp sahile taşımak için bir sistem geliştirin. Denize asla bir şey boşaltmayın.

;  Eğer plaja yakın bir yerde oturuyorsanız, bir plaj temizliği kampanyası düzenleyin ya da bu tür faaliyetlere katılın.

;  Her yere giderken gerçekten otomobil kullanmanız gerekiyor mu? İşe giderken yürüyün ya da bisiklete binin.

;  Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanın.

;  İki ya da dört kişi birlikte otomobil kullanırsa çok daha ucuza mal olur.

;  Otomobilinizin ayarını sık sık yaptırın. Bir otomobil iyi çalışıyorsa da az benzin kullanır ve dolayısıyla daha az toksik ve zararlı duman çıkarır.

;  Otomobil benzin filtresini temiz tutun ve benzinden tasarruf edin.

;  Yeni bir araba akümülatörüne mi gereksiniminiz var? Eskisini tamir ettirin.

;  Yükü hafifletin. Gereksiz ağırlıklar, yakıt ekonomisini yüzde bir etkileyebilir.

;  Otomobilin havalandırmasını kısın ya da kapatın.

;  Lastiklerinizin ömrünü uzatmak ve benzinden tasarruf etmek istiyorsanız, hava doldurmayı ihmal etmeyin. Yeni lastik alırken çelik gövdeli radyal olanlarını tercih edin.

;  Enerjiyi boya harcamayın. Duraklamanız bir dakikayı aşıyorsa, arabanızı yeniden çalıştırarak daha az benzin harcarsınız.

;  Otomobilinizin havalandırmasını kontrol ettirerek sızdırmasını önleyin.

;  İşyerinizde yeniden kullanma programları başlatın. Teneke kutular, camlar ve gazeteler, kolaylıkla kullanılabilir.

;  Kağıt israf ederek kağıt çöpü oluşturmayın. Kağıtların iki tarafını da kullanıl, işi biten gayri resmi yazışma kağıtlarını not kağıdı yapın.

;  İşyerinizde, bülten ve gayri resmi yazışmaların kullanılmış kağıtlara basılmasını isteyin. Patron ya da editör siz iseniz, bunu mutlaka yapın.

;  Okullarda müfredata ekoloji ve yeniden kullanım konularının eklenmesini isteyin.

;  Yerel yönetiminizle birlikte çalışarak, bölgenizdeki çöplük ve hurdalıkların en katı çevre standartlarına uygun olarak tutulmasını sağlayın.

;  Yörenizde, gönüllüler ve hatta belediye işçileri ile birlikte "çevreyi temizleme" projesi organize edin.

;  Belediyenizi, kışın cadde ve kaldırımlardaki buzları eritmek için tuz yerine kum kullanmaya ikna edin.

;  Bölgenizdeki kuş cenneti alanlarının korunması için yerel yönetimlerle birlikte çalışın.

;  Yerel, bölgesel, ulusal ve dünya çevre konularında sürekli bilgi edinin.

;  Bir ağaç dikin. Büyürken karbondioksit tükettikleri için ağaçlar havanın temizlenmesine yardımçı olur ve dünyanın ısınmasını azaltırlar.

;  Bir ağaç daha dikin.

                   GÖKYÜZÜ

    Kamp ateşi söndü… Sen ve obandaki arkadaşların çadırınıza dönüyorsunuz. Gökyüzüne bakıyorsun. Gökyüzünde parlayan binlerce yıldız var. Ya da Doğa yürüyüşündesin, küçük bir mola veriyorsunuz. İşte yıldızları incelemek için güzel bir fırsat.

                   TAKIM YILDIZLAR

    İnsanlar binlerce yıldır, yıldızları bazı şekilleri oluşturacak biçimde gruplaştırmışlardır. Bu gelenek belki de eski Romalı ve Yunanlı çobanların gökyüzünü seyredip gördükleri şekilleri, krallara, kraliçelere, canavarlara, kahramanlara, kadar ve erkeklere benzetmesinden doğmuştur. Onların yaptıkları benzetmelerden esinlenerek kullandıkları isimler bugüne kadar gelmiştir. Bugün bu takım yıldızlar gemilerin okyanuslarda yolunu bulmalarına yardımcı olur, uçak ve uzay araçların rehberlik eder. Sen de çıktığın bir gece Doğa yürüyüşünde bu yıldızlardan biri olan kutup yıldızı ile kuzeyi belirleyebilirsin.
            Takım yıldızları inceleyebilmek için bir başlangıç noktasına ihtiyacın vardır. O da büyük ayıdır.
            İşe gökyüzünde bu yıldız grubunu belirlemekle başla. İşte orada dört yıldızdan oluşan hanesi ve üç yıldızlı sapı ile cezveye benziyor. Saptaki ikinci yıldıza bak gözlerin iyi görüyorsa bunun bi değil iki yıldız olduğunu göreceksin. Şimdi saptan en uzak olan iki yıldıza yani cezvenin altındaki yıldızlara bak. Bunlara "pointer" denir. Sağa doğru bu iki yıldız arasındaki uzaklığın 5 katı ilerle. Parlak bir yıldız görecektir, yani kutup yıldızını kutup yıldızının hemen altında ufukta uzanan alan yeryüzünün gerçek kuzey hattıdır.

 

YAZIN GÖRÜNEN YILDIZLAR

    Kuzey yönüne bakarak bir yaz gecesinde yıldızlı gökyüzünde çıkacağın yolculuğa kutup yıldızının etrafındaki yıldızlarla küçük ayı ve W şeklindeki "Cassiopeia" ile başla.
Büyük ayı ve Cassiopela arasında uzanan hattı izle. Bu hayali çizgiden kutup yıldızına doğru uzanacak dik bir hat düşün, şimdi de bu hatta ilerle. Bu hat üzerinde yamulmuş bir dikdörtgen şeklinde bir yıldız takımı göreceksin.
            Şu parlak yıldız "Vega", takım yıldızının adı da "Lyre" Şimdi kutup yıldızından aksi yöne bak. Yanında daha az parlak olan üç yıldız bulunan parlak yıldızı görüyor musun? Bu yıldız Capella'dır. Yıldız grubuna ise "Warrior" yani savaş arabası adı verilir. Buraya kadar anlattığımız takım yıldızlar bütün lıl boyunca gökyüzünde yükselir. Bu duruma yıldızların değil yeryüzünün hareketi neden olur. Tekrar büyük ayıya dönelim. Şimdi kutup yıldızından uzaklaşarak kutup yıldızı ve cezvenin alt kenarındaki yıldızlardan sola doğru uzanan hattı orak biçiminde bir yıldız grubuna rastlayıncaya kadar izleyelim. Bu takım yıldızın adı "Lion (Arslan)"dur. Bu grubun en parlak yıldızının adı ise Regulus'dur.
            LEO (Arslan) takım yıldızı ile Capella arasında görünen yıldız grubu (ikizler)'dur. Capella ve W şeklindeki Cassiopera ve Vega arasında Kuzey Çaprazı ya da "Swan (suğu)" takım yıldızı uzanır.
Güneye bakarak tekrar Büyük Ayıya dön. Cezvenin sapını "Arcturus"a ulaşıncaya kadar takip et. Arcturus büyük bir uçurtma gibi görünen takım yıldızın en parlak yıldızıdır. Uçurtma şeklindeki bu yıldız grubuna "Çoban" takım yıldızı denir.
            Çoban takım yıldızının yanında daha az parlak yıldızlardan oluşan yarım daire şeklindeki yıldız grubu "Kuzey Tacy" ya da "Coroma"dır. İlerlemeye devam edersen"Hercules (Herkül)" takım yıldızını göreceksin. Bu yıldız grubu bozuk bir "H" harfine benzer. Ve işte tekrar "Vega"dasın. Şimdi güneye doğru in. İşte önünde "Scorpius" yani "Akrep"in kuyruğu aşağıya doğru sarkıyor. Başı ise Spicaya "Y" şeklindeki "Virgin (Bakire)" takım yıldızının en parlak yıldızına doğru uzanmış. Diğer yönde ise "Eagle (Kartal)" yıldız grubu var. Bu takım yıldız kanatlarını açmış bir kuş gibi görünüyor.

                    KIŞIN GÖRÜNEN YILDIZLAR

    Kış gecesindeki yolculuğuna da Büyük Ayı'dan başla. Kutup Yıldızına ve "W" şeklindeki Cassiopela'ya doğru ilerle. Bir hat şeklinde uzanan bir yıldız grubuna rastlayacaksın. "Andromeda" bu hattın ucundaki yıldız. Diğer üç yıldızla birlikte Andromedanın oluşturduğu bu takım yıldıza "Pegasseus" adı verilir.
            Güneye baktığında "Orion" takım yıldızı uzanır. İki parlak yıldız omuzları, üç küçük yıldız başı ve diğer ikisi ayakları oluşturur. Ortadaki üç yıldız bel kısmı, aşağıya doğru sarkan üç yıldız ise kılıçtır.
Orion'un belinden yukarıdya doğru bir hat düşün. Önce kırmızı renkli bir yıldız olan "Aldeberana"a "V" şeklindeki yıldız grubu boğanın (Bull) gözüne geleceksin. İleriye doğru gidersen "Pleaides (yedi kız kardeş)"yı bulacaksın. Eğer gözlerin iyi görüyorsa bu yıldız grubunda altı yıldız sayabilirsin. Teleskopla bakıldığında ise iki yüz yıldız sayılabilir.
            Şimdi tekrar Orion'a dönelim. Bu defa Orio'un belini oluşturan yıldızların aksi tarafına giden hattı bizim güneşimizin yanındaki en parlak yıldız olan "Sirrus"a gelinceye kadar izleyelim. İşte "Sirus".

                    GEZEGENLER

    Güneşimizin bir ailesi vardır. Yeryüzü bu aileye aittir. Gökyüzünde salınan diğer yıldızların da ailesi vardır. Eski yıldız gözlemcileri diğer yıldızlar gibi olmayan yani yanıp sönüyor gibi görünmeyen düzgün ve sürekli bir ışık veren 5 yıldız belirlemişlerdi. Bu yıldızlar diğer yıldızları izlemiyor, onların arasında dolaşıyorlardı gözlemciler bunlara eski Yunanca'da gezginci anlamına gelen "planets" ismini verdiler.
Bugün yeryüzü de dahil 9 gezegen bilinmektedir. İlk belirlenen gezegenler bu gün de gözle görünebilen Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn'dür. Merkür bazen güneşin batışından sonra görülebilen silik bir nokta halindeki yıldızdır.
            Diğer gezegenler ise parlak yıldızlar gibi görünürler. Bazı geceler bu gezegenleri gökyüzünde seyretmek istiyorsan bir almanağa başvurmalısın. Tüm gün batımından sonra yıldızlar parlamaya başlamadan önce gözlersen gözle görülebilir olanları parlaklıkları nedeniyle kolayca görebilir ve gece boyunca izledikleri yolu takip edebilirsin.

                   HABERLEŞME

    Haberleşme 21 yüzyılın en gelişen sektörüdür. Eskiden iki kasaba arasındaki olaylar birkaç gün sonra ancak öğrenilebilirken , günümüzde dünyanın bir ucundaki bir olay dakikalar içinde dünyanın diğer ucunda duyulabilmektedir. Haberleşmede iletişim teknolojisindeki hız büyük bir gelişme içindedir. Telsiz, Telefon, fax,İnternet , televizyon, uydular hep son yıllarda kullanıma verilen iletişim ve haberleşme araçlarıdır.
            İzcilerde hem izcilik yaşamlarında hem de evlerinde cağın gelişmelerinden büyük ölçüde faydalanmaktadırlar. Ancak eski haberleşme tekniklerini öğrenmek ve uygulamak izciliğin bir parçası olmaya devam edecektir.
            Günümüzde bilgisayar ve internet hayatın parçası olmuştur. Bu özellik her gün daha da artan bir tempoda devam etmektedir. Bilgisayar ve internetin izcilikte de kullanımı çok yaygınlaşmaya başlamıştır.

 

Eski İşaret Dili : Semafor

                   Harfler ve Gösterilişi

   

      

 

MORS ALFABESİ

© Ege İzcilik Sporları İhtisas Kulübü Derneği

ÇEŞİTLİ YARDIM İŞARETLERİ

1. Tabanca veya patlayıcı bir madde ile birer dakika ara ile üçerli gruplar halinde ateş etmek (teker teker)  2. Yanan katran veya yağ alevi ile.

3. Kısa aralıklarla atılan roket veya hava fişeği ile.

4.. Uluslar arası mors kodundaki NC ile.

5. Amerikan bayrağının ter olarak direğe çekilmesi ile (yalnızca Amerikalılara has bir yöntemdir.)

6. Sis düdüğü veya ses verici bir araçla uygun olmayan yerlerde ses çıkartarak.

7. Telgraf telleri ile 9 sayısını vererek (mors ile.

8. Denizlerde gemilerin morsla SOS çağrısı, karada ise QRR veya ARRL ile.

9. Tabanca atışının arkasından gündüz sis bombası, gece ise kırmızı ışık roketi ile.

10. Çabuk çabuk ve arka arkaya çalan çan, davul, ıslık veya boru ile.

IŞIK VE BORU İLE VERİLEN BAZI İŞARETLER

1. Islık veya düdük ile uzun kuvvetli bir ses, dikkat anlamına gelir.

2. İki kısa ses, peki, tamam, herşey yolunda, anlamına gelir.

3. Uzun fakat hafif bir ses, dışarı çık, daha uzağa git, yayıl, ilerle, dağıl, anlamına gelir.

4. Keskin ve kısa ses, yaklaş, toplan anlamındadır.

DUMAN İŞARETLERİ

1. Kısa kısa ve arka arkaya üç büyük duman; Tehlike,

2. Kısa kısa küçük duman, tehlike,

3. Kısa kısa küçük dumanlar; toplan,

4. Devamlı bir duman; dur.

 

BİLGİSAYAR

1950’lerde ilk yapılan örnekleri odalara sığmayan bilgisayarlar artık bizimle birlikte kamplara bile geliyor. Bilgisayar artık hayatın ve izciliğin vazgeçilmez bir parçası. Yıllık programdan izci tescil belgelerine, kamp programından izci mali bilgiler defterine kadar artık her şey bilgisayarlarla yapılıyor. Hele internet kanalıyla başta JOTI olmak üzere tüm dünya izciliği elinizin altında.

İNTERNET
           
Bütün dünya izciliği artık size bir düğmeye basmak kadar yakın. Yapacağınız iş bilgisayarınızla internete bağlanmak ve http://izcilik federasyonu.org yazmak. İşte bu kadar kolay. İzcilikle ilgili her şey elinizin altında. İnternet sayesinde artık izcilik federasyonunun yıllık programını aramak zorunda kalmayacak, izci ünitesi kurmak için nelerin gerektiğini il temsilcisine sormayacak, izci kampınızın resimlerini diğer ünitelere göstermek için çoğaltmak zorunda kalmayacaksınız.
            İnternet, bugün tüm dünyada değişik özellik ve kapasitede yaklaşık 10 milyon adet bilgisayarı birbirine bağlayan bir bilgisayar ağıdır (computer network). Bu sayı her geçen gün binlerle artmaktadır. Bilgisayar ve iletişim dünyasında bir devrim yaratan Internet, her yaştan ve her sınıftan insanın ilgisini çekmektedir. Günümüzde yaklaşık 500 milyon kişinin Internet'i kullandığı tahmin edilmektedir. Bu sayının önümüzdeki yıllarda katlanarak artacağı tartışılmaz bir gerçektir. Internet'in çok geniş bir kullanıcı profiline ve kitlesine sahip olmasında en önemli etken, bu ağ üzerinde 'her türlü' bilginin sansüre uğramadan (veya oldukça az sansüre uğrayarak aktarılabilmesidir.)
            Internet ilk bilgisayar ağlarından olan ARPANET'in 1990'lı yıllarda yaygınlaşması sonucu ortaya çıkmış bir bilgisayar ağıdır. Türkiye'nin Internet'e bağlanması TÜBiTAK VE ODTÜ'nün birlikte yürüttükleri bir proje kapsamında Ekim 1992 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında ilk önce, Internet teknolojilerini hemen kullanabilecek yazılım ve donanım altyapısına sahip akademik kuruluşların bağlantısı gerçekleştirilmiştir. ikinci aşamada kamu sektörü, özel sektör, askeri ve diğer kuruluşlar arasında Internet'in yaygınlaştırılması çalışmaları başlatılmıştır.
            Internet'in Kullanım Alanları ve Şekli
            Internet, temelde elektronik haberleşme / bilgi aktarım ortamıdır. Internet'te bilgisayarlar arasında bilgi aktarma yöntemlerini anlatabilmek (anlayabilmek) için öncelikle, Internet'te adresleme mekanizmasını anlamak gerekir. Internet üzerindeki her makinenin 4 byte'lik biricik (unique adresi) bulunmaktadır. Bilgisayarların adreslenmesinde, noktalı gösterim (dotted notation) adı verilen bir ifade yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemde her byte arasında bir nokta bulunmaktadır. Buna göre Internet üzerinde bir adres X. Y. W.Z.şeklinde gösterilmektedir. Burada X, Y,W ve Z sembolleri 1 byte'a (yani onlu sistemde 0-256 arasında bir sayıya) karşı- Iık gelmektedir. Örnek verilecek olursa herhangi bir kuruluşun World Wide Web (WWW) Sunucusunun (Server) Internet adresi 145.142.232.3'tür. Noktalı gösterim yöntemi, insan hafızası açısından hatırlanması çok kolay olmadığından, Internet üzerindeki makinelerin adreslenmesi için sistematik bir isimlendirme yöntemi de geliştirilmiştir. Örneğin yukarıda verilen 145.142.232.3 numaralı Osta WEB Sunucusunun bu gösterimdeki adlandırması 'www.osta.org.tr' şeklinde olabilir. Burada 'tr' kısaltması bu bilgisayarın Türkiye'de bulunduğunu belirtmek için kullanılır. Adreslerin sonunda genellikle ülke kısaltmaları bulunur. Aşağıda Internet'i kullanan bazı ülkeleri ifade etmek için kullanılan kısaltmalar verilmiştir:
            uk İngiltere
            esp İspanya
            Fr Fransa
            br Brezilya
            Jp Japonya
            au Avusturya
            Ru Rusya
            de Almanya .
            Internet'in oluştuğu (geliştirildiği) Amerika bu duruma bir istisna oluşturmaktadır. Bu ülkedeki isimler en son bölümde (usa) gibi bir ek almazlar.
            Yukarıda verilen örnek adresteki 'org' kısaltması makinenin kullanıldığı organizasyonun özelliğini belirtmek için kullanılır. Aşağıda Internet üzerindeki kurum/organizasyonun türlerini sınıflandırmada kullanılan kısaltmalar ile bu kısaltmaların anlamları verilmiştir.
            edu : Eğitim kurumlarını ifade etmek için kullanılır.
            gov : Devlete bağlı kurumları ifade etmek için kullanılır.
            mil : Askeri kurumları ifade etmek için kullanılır.
            Org:: Kar amacı gütmeyen kurumları/organizasyonları ifade etmek için kullanılır.
            Com: Ticari kurumları ifade etmek için kullanılır.
            Net: : Ağ (network) hizmeti veren kurumları/organizasyonları ifade etmek için kullanılır.
            Verilen örnekteki, 'org' kısaltması kurum organizasyonu ifade etmek için kullanılan bir kısaltmadır. Bu kısım birden fazla parçadan oluşabilir.
            İnternet üzerindeki makineleri adlandırmada kullanılan gösterimde son parça (yukarıda verilen örnek için konuşulacak olursa 'www') makine ismine karşılık gelmektedir. Makinelerin isimlendirilmesinde kurumlar/organizasyonlar tamamen serbest olmakla birlikte Internet üzerindeki bilgisayarların isimlendirilmesinde aşağıda verilen isimler sıkça kullanılmaktadır.
            Kısaltma Anlamı .
            www : WEB servisi veren bilgisayarları isimlendirmek için kullanılır.
            ftp : Dosya aktarım (file transfer) servisi veren bilgisayarları isimlendirmek için kullanılır.
            Internet 100'ü aşkın protokolden oluşmaktadır. Bu protokollerin her biri bir servise karşılık gelmektedir. Burada sadece çok kullanılan Internet servisleri hakkında bilgi verilecektir.

    İLETİŞİM SERVİSLERİ
           
Elektronik Posta (e-mail);
Internet üzerinde en temel iletişim servisi elektronik postadır. Elektronik posta, Internet üzerindeki bir kullanıcının başka bir kullanıcı ile yazılı olarak haberleşmesini olanaklı kılan bir teknolojidir. Bu teknoloji ile düz metinin yanı sıra kullanıcılar kendi dosyalarını e-mailleri ile ilişkilendirerek gönderebilir. Internet üzerinde her bilgisayarın bir adresi olduğu gibi, e-mail servisini kullanacak her kullanıcının da bir e-mail adresi bulunmaktadır. Bir kullanıcının e-mail adresi, kullanıcı belirteci (identifier) ve kullanıcı hesabının (account) bulunduğu makine adresinin '@' işareti ile birleştirilmesinden oluşur. Örneğin İzcilik Federasyonu Bilgi işlem Merkezi yöneticisinin e-mail adresi 'tif@izcilikfederasyonu.org'tur.
            Tartışma Listeleri;
            Tartışma Listeleri bir grup Internet'in kullanıcısının belirli bir konu hakkında tartışmak, bilgi edinmek, sorunlarını dile getirmek ve sorunlarına çözüm bulmak için oluşturdukları topluluklarıdır. Bu Iistelerde üyelik mekanizması kullanılmaktadır. Tartışma listesine gönderilen bir mesaj otomatik olarak tüm üyelere gönderilmektedir.
            Elektronik Sohbet (IRC);
            IRC (Internet Relay Chat), iki veya daha fazla kişinin Internet üzerinde aralarındaki mesafe ne olursa olsun gerçek zamanlı olarak birbirlerine mesaj gönderip alabildikleri bir konuşma ortamıdır. Kullanıcılar belirli bir konuyu tartışabilecekleri gibi bu servisi sohbet amaçlı da (ki genellikle böyledir) kullanabilir.
            Dosya aktarım (FTP) Servisi
            Internet'in sağlamış olduğu bir diğer faydalı servis, dosya aktarım servisidir. Bu servisten yararlanmak için kullanıcılar Dosya Aktarım Sunucusu (FTP Server) olarak adlandırılan bilgisayarlara bağlanır ve yetkileri doğrultusunda bu bilgisayarlardan istedikleri dosyaları çekerler veya dosyalarını bu bilgisayarlar üzerine aktarırlar.
            Dosya Aktarım Sunucularında, genellikle ilgili bilgisayar üzerinde hesabı olmayan kullanıcıların erişimlerini de olanaklı kılmak için 'anonymous' adlı kullanıcı hesabı bulunmaktadır. Bu kullanıcı sunucular üzerindeki dosyaları sadece okuma yetkisine sahiptir. Bu hesabın genellikle parolası bulunmamaktadır. Ancak pek çok bilgisayar doğruluğunu kontrol etmese de kullanıcının e-mail adresini parola olarak girmesini istemektedir. Bu nedenle 'anonymous'' erişim hakkı tanınan bir bilgisayara girildiğinde parola sorulması durumunda kullanıcının e-mail adresini girmesi faydalıdır.
            Aşağıda bazı önemli Dosya Aktarım Sunucularının adresleri verilmiştir.
            Sunucu Adı Adresi
            Microsoft Ftp Sunucusu : ftp.microsoft.com ,
            Hacettepe Üniversitesi Ftp Sunucusu : ftp.hun.edu.tr
            Boğaziçi Üniversitesi Ftp Sunucusu : ftp.boun.edu.tr.
            Uzak Sanal Bağlantı Hizmeti (Tel net):
            Internet ile bir kullanıcı bağlanacağı makinenin coğrafi pozisyonu ne olursa olsun, eğer ilgili makine üzerinde hesabı (account) var ise ve ilgili makine de Internet'e bağlı ise bu makineye bağlanabilir ve sanki o makine üzerindeymiş gibi istediği komutları çalıştırabilir. Örneğin bir programcı hazırladığı program üzerinde, işyerine gitmeden değişiklikler yapabilir; bir öğrenci bilgisayar ödevini okula gitmeden yapabilir; bir araştırmacı istediği bir makaleyi ilgili kütüphaneye bağlanarak arayabilir. Tüm bu işlemler, işgücünün coğrafi pozisyonu ne olursa olsun, etkin bir şekilde kullanımını sağlar. Internet'i yaygın olarak kullanan ülkelerde insanlar, bu servis sayesinde evlerini ofis gibi kullanabilmektedir.
            'World Wide Web (WWW)' Servisi;
            Internet'in bugünkü yaygın kullanıma ulaşmasında en önemli katkıyı World Wide WEB (WWW) sağlamıştır. Bu servis ile Internet'i kullanan tüm kişi ve organizasyonlar kendilerini tanıtmak için resim, görüntü, ses gibi çoklu ortam (multimedia) öğelerini de kullanarak WEB sayfaları hazırlayabilmektedir. Bu sayfaları kullanıcılar tarayıcı (browser) adı verilen yazılımları kullanarak gezebilmektedir. Kullanıcılar için değişik tarayıcı yazılımı seçenekleri bulunmaktadır. Tarayıcı yazılımlarına örnek olarak Microsoft Internet Explorer, Netscape Communicator, Mosaic', gösterilebilir. Bu durum bağlanan makine üzerinde Tel net servisinin çalışmasını gerektirir
            Bugün WEB üzerinde kullanıma sunulmuş her türlü bilgi bulunmaktadır. Kullanıcıların bilmesi gereken tek şey bağlanacakları WEB Sunucusunun adresini bilmektir. Eğer kullanıcı bağlanacağı sunucunun adresini bilmiyorsa, yine de çaresiz değildir. Çünkü Internet üzerindeki siteleri içeriklerine göre Sınıflandıran özel arama makineleri (search engine) bulunmaktadır. Bu arama makinelerinde varolan kategorilere göre aradığımız sitelere ulaşabileceğimiz gibi anahtar kelimeler kullanarak aramalar yapabiliriz. Internet'e sıkça kullanılan arama sitelerinden bazılarının adresleri aşağıda verilmiştir.
            Arama Makinesi Adresi
            Yahoo Arama Makinesi : http://www.vahoo.com
            Digital Altavista Arama Makinesi : http://www.altavista.digital.com
            Lycos Arama Makinesi : http://www.lycos.com
            WEB üzerinde organizasyonlar, Interet'i tanıtım işlemi dışında elektronik ticaret. yapmak içinde kullanmaktadır.Artık Internet kullanıcıları evlerinden yada ofisIerınden ayrılmadan yemeklerını Sıparış edebılmekte, marketten Alış-Verış yapabilmekte, dergi ve gazeteleri okuyabilmektedir. Bu Iisteyi birkaç sayfa daha uzatmak mümkündür. Çünkü Internet'in ticari kurumlara da açılmasından sonra, güncel hayatta yapılan tüm ticari işlemler Internet'e aktarılmaya başlanmıştır. Internet üzerinden alışveriş ile ilgili bazı güvenlik sorunlarının olduğunun bilinmesi dahi bu hızlı gelişmeyi yavaşlatamamıştır. Aşağıda Internet üzerindeki bazı önemli WEB adresleri verilmiştir.
            WEB Sayfası Adresi
            Türkiye İzcilik Federasyonu WEB Sayfası http://www.izcilifederasyonu.org
            Hacettepe Üniversitesi WEB Sayfası http://www.hun.edu.tr.
            Microsoft Corporation WEB Saytası http://www.microsoft.com
            Ücretsiz (Shareware) Yazılımlar WEB Saytası http://www.shareware.com
            Disney WEB Saytası http://www.disney.com
            Demokrasi Vakfı WEB Saytası http://www.demokrasivakfi.org.tr

Reklam
 
KOÇ İLKOKULU İZCİLERİ
 
 
 
Bugün 1 ziyaretçi (4 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=